Broszura: Doxis dla zarządzania przechowywaniem i usuwaniem

Ochrona informacji z Doxis safeLock

Bezpieczne audyty i ochrona danych

Ochrona danych osobowych i bezpieczna archiwizacja dokumentów podlegających retencji stają się łatwiejsze i widocznie bezpieczniejsze, jeśli używasz oprogramowania certyfikowanego do tych celów. Doxis safeLock pomaga chronić informacje przed kradzieżą, utratą i modyfikacjami. Możesz spać spokojnie, wiedząc, że spełniasz ważne wymogi Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), takie jak zapewnienie prawa do usunięcia danych, a także wymogi prawne dotyczące archiwizacji elektronicznej.

Ta broszura pokaże Ci

  • Które certyfikacje oznaczają, że oprogramowanie działa zgodnie z prawem
  • Które wymogi prawne spełnisz dzięki Doxis safeLock
  • Jak zapewnić zgodność z prawem do usunięcia danych (RODO) i ustawowymi terminami retencji
  • Jak używać Doxis w całej firmie niezależnie od rodzaju sprzętu komputerowego oraz dostawców