Doxis4 BPM – nowa generacja na nowe czasy

(February 9, 2015 - Berlin) SER kończy z alternatywą „albo... albo” w zarządzaniu procesami. Dzięki swoim opracowanym całkowicie od nowa usługom BPM firma SER rozwiązała kwestię ścisłego podziału na normatywne, sterowane modelami procesy biznesowe oraz bazujące na wiedzy sytuacyjne zarządzanie zadaniami i transakcjami w sposób zgodny z zasadą ad hoc. Nowy system BPM Doxis4 łączy oba te podejścia w jednym rozwiązaniu, bezproblemowo integrując się z istniejącą platformą ECM pakietu Doxis4 iECM-Suite.

Do tej pory systemy ECM i BPM działały jako oddzielne rozwiązania wymagające uciążliwej integracji na poziomie aplikacji, oprogramowania pośredniczącego lub portalu. Nowy system Doxis4 BPM dopełnia koncepcję, zgodnie z którą wszystkie obiekty informacyjne i usługi w ramach ECM i BPM są zarządzane na jednolitej i zorientowanej na usługi platformie (SOA) za pomocą wspólnego „jądra metadanych”. Platforma Doxis4 stanowi podstawę dla repozytorium treści, dysponującego funkcją archiwizacji elektronicznej, DMS, Records Management (zarządzania rekordami), Collaboration (współpracy), oraz dla nowego systemu zarządzania zadaniami i procesami. Wszystkie rozwiązania mogą być łączone ze sobą, a także funkcjonują jako odrębne, niezależne od siebie aplikacje. Eliminuje to konieczność dokonywania tradycyjnego wyboru pomiędzy ECM a BPM.

Elastyczne przejście od normatywnego do adaptacyjnego zarządzania projektami

Dzięki nowemu systemowi Doxis4 BPM firma SER pokonuje granice nie tylko pomiędzy ECM a BPM, lecz także pomiędzy tradycyjnym, normatywnym BPM („doing by design”) a adaptacyjnym zarządzaniem przypadkami lub zadaniami („design by doing”) umożliwiającym elastyczne planowanie zadań. Dzięki temu, że oba rozwiązania SER służące do zarządzania zadaniami i procesami bazują na wspólnej platformie, możliwe jest płynne przechodzenie pomiędzy nimi. Stanowi to istotną różnicę w porównaniu z innymi producentami, w przypadku których aplikacje BPM i aplikacje do zarządzania przypadkami mają postać dwóch wzajemnie niezależnych produktów. Na potrzeby swoich procesów biznesowych klienci SER mogą zatem indywidualnie ustalać odpowiednią równowagę pomiędzy definiowanym wstępnie modelem procesu a swobodnym kształtowaniem rozwiązań bazujących na przypadkach, a także dokonywać poprawek w dowolnym momencie. 

BPM-Prozessarten mit Doxis4

Doxis4 obsługuje całe spektrum procesów

 

Doxis4 Task Management – „design by doing”

System zarządzania zadaniami Doxis4 Task Management jest elastycznym narzędziem służącym do planowania zadań ad hoc. Raz zdefiniowane zadania można w dowolnym momencie kopiować i ponownie wykorzystywać. W ten sposób wiedza o procesach, którą dysponuje organizacja, może być powielana i dostępna także dla innych pracowników. W praktyce zasada „design by doing” oznacza:

 • Doraźne i sytuacyjne planowanie zadań wchodzących w skład transakcji
 • Definiowanie terminów, priorytetów i osób zajmujących się opracowaniem
 • Dzielenie zadań na podzadania (w dowolnym zakresie)
 • Opcjonalne definiowanie zależności pomiędzy zadaniami (sekwencyjnie, równolegle lub z dowolnymi zależnościami)
 • Wyszukiwanie zadań oraz opracowujących ich osób lub terminów
 • Wgląd we wszystkie zadania i ich status w transakcji
 • Definiowanie i protokołowanie decyzji ad hoc dla zadań
 • Widok zadań oraz śledzenie zmian w dowolnym momencie

Zarządzanie procesami w Doxis4 – „doing by design”

Jeżeli metoda „design by doing” stanowi źródło często powtarzających się schematów procesów lub też od samego początku wiadomo, że dobrze ustrukturyzowany proces wymaga automatyzacji, wówczas dzięki systemowi zarządzania procesami Doxis4 można predefiniować takie modele procesów, według których powinny przebiegać poszczególne transakcje. „Doing by design” obejmuje:

 • Modelowanie i realizację predefiniowanych modeli procesów
 • Obsługę różnych mechanizmów BPM i notacji modeli, jak np. schematy stanów i zależności
 • Obsługę działań automatycznych
 • Łączenie zadań ad hoc i zadań „sterowanych modelami” poprzez zawężanie
 • Predefiniowanie możliwych decyzji
 • Określanie reguł w modelu procesów, np. kto ma zajmować się opracowaniem zadania


Oficjalna prezentacja produktu Doxis4 BPM odbędzie się
26 marca 2015 r. w Bonn podczas centralnej uroczystości zorganizowanej dla Niemiec, Austrii i Szwajcarii. Przejdź do rejestracji»

Kontakt z prasą

W przypadku zapytania prasowego prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

SER Solutions International GmbH
Public Relations
Joseph-Schumpeter-Allee 19
53227 Bonn
www.sergroup.com/en/
press@sergroup.com

Osoba kontaktowa

Pani Bärbel Heuser-Roth
Email: baerbel.heuser-roth@ser.de
Tel.: +49 (0) 228 90896 220