Rewolucja w branży finansowej trwa. Banki zawierają kolejny pakt ze sztuczną inteligencją

(February 16, 2021 - Warzawa) Aż 80 procent banków deklaruje, że zdaje sobie sprawę z korzyści płynących z wdrażania systemów sztucznej inteligencji (AI).[1] Argumenty przemawiające za kontynuacją wdrażania systemów sztucznej inteligencji są widoczne dla branży. Stawką są dodatkowe pieniądze. Banki, które zastosują systemy AI, zaoszczędzą 474 miliardy dolarów do 2023 roku.[2] Prognozy wskazują, że inwestycje w AI przez sektor finansowy mają zwiększyć swoją wartość o 1,2 biliona dolarów do 2035 roku.[3]

 

Mądrzejsze decyzje kredytowe, lepszy wgląd w potrzeby klienta

Większości menadżerów nie trzeba już przekonywać, że systemy sztucznej inteligencji podnoszą standardy funkcjonowania banków na wielu poziomach. Algorytmy sztucznej inteligencji umożliwiają pracownikom podejmowanie natychmiastowych decyzji kredytowych, pomagając im w ocenie poziomów ryzyka. Jak wskazują badania, Już niemal co piąta instytucja z sektora bankowego zaangażowała inteligentne algorytmy do pracy w kilku działach. Sztuczna Inteligencja doskonale sprawdza się w szybkich insightach dotyczących klienta. Ma to olbrzymie znaczenie dla tworzenia indywidualnych ofert, rekomendacji produktowych i symulacji przyszłych jego zachowań. Nie można pominąć zasług algorytmów w obniżaniu ryzyka dokonywania nieautoryzowanych operacji.

Problem, z którym borykają się wszystkie banki - nadmiar danych.

Jest jeszcze jeden obszar, w którym algorytmy mogą udowodnić swoją skuteczność. – „Jeden z naszych klientów bankowych poprosił nas o znalezienie sposobu na szybszą analizę umów kredytowych i zapisanie zestawu metadanych dla każdego z nich - zgodnie z nowymi przepisami. Bez korzystania z analizy treści byłoby to bardzo kosztowne przedsięwzięcie i, szczerze mówiąc, niemożliwe dla zespołu do wykonania w danym przedziale czasowym." - wyjaśnia Marcin Somla, Dyrektor  Grupy SER. Omawiane rozwiązanie opiera się na technologii eksploracji danych. Dzięki niemu możliwe jest wyszukiwanie dużych ilości informacji i wykrywanie powtarzających się wzorców i zależności. Algorytmy sztucznej inteligencji mogą analizować ogromne zbiory dokumentów, wspierając w ten sposób procesy automatyzacji, które pomagają w ich przechowywaniu, archiwizowaniu lub analizowaniu zawartości w zależności od konkretnych potrzeb.

ECM - sprawne zarządzanie treścią firmy.

Systemy ECM doskonale nadają się do kompleksowego zarządzania tymi informacjami. Działają dobrze dla każdej organizacji finansowej, która zmaga się z nadprodukcją dokumentów i danych, pochodzących z różnych źródeł - wniosków kredytowych, analiz ryzyka, ratingów,  ocen wartości nieruchomości czy rozliczeń akcji. Wszystkie te dokumenty wymagają stałej dostępności, aktualizowania, monitorowania i wzajemnej synchronizacji z innymi zbiorami. Każdy bank mierzy się więc z podstawową potrzebą sprawnego lokowania ich w procesach biznesowych. Takie lokowanie umożliwiają właśnie systemy ECM.

"Systemy ECM usprawniają przechwytywanie i zbieranie informacji ze wszystkich źródeł, z których korzysta organizacja. Ich główną siłą są usługi kognitywne, czyli oprogramowanie, które pozwala algorytmom inteligentnie "czytać" i analizować również treści nieustrukturyzowane, co ma miejsce w przypadku niektórych typów dokumentów np. kontraktów. Wyobraźmy sobie system, który może integrować informacje ze skrzynki e-mail z informacjami, o historii operacji dokonywanych przez  klienta oraz z danymi, jakie pracownik infolinii wprowadził do wniosku kredytowego. Mówimy więc o uniwersalnym, inteligentnym, skalowalnym  rozwiązaniu,  które można również wdrożyć w chmurze lub wykorzystać jako Softare-as-a-Service. Potrafi ono utrzymać porządek w zbiorach dokumentów, ułatwia przeprowadzenie audytów i zwiększa produktywność całej organizacji. Takim rozwiązaniem jest system Doxis4 ECM, który dostarczamy organizacjom." - mówi Marcin Somla, dyrektor GRUPY SER w Polsce.

Przewiduje się, że wielkość globalnego rynku zarządzania treścią w przedsiębiorstwie (ECM) wzrośnie z 40,1 mld USD w 2020 r. do 66,9 mld USD w 2025 r[1]. Głównym powodem tego wzrostu jest rosnące zapotrzebowanie na rozwiązanie, które pozwoliłoby firmom łatwo organizować i zarządzać swoimi treściami. Ważna jest również ambicja dostarczania wysoce spersonalizowanych treści dedykowanym odbiorcom.

Banki, które wdrożyły system ECM:

Usprawniły obsługę klienta. ECM zapewnia lepsze przetwarzanie jego zapytań i ułatwia rejestrację składanych przez niego wniosków.

  • Zapewniły sobie przejrzystość procesu rozpatrywania wniosków kredytowych.
  • Uwolniły pracowników od powtarzalnych, ręcznie wykonywanych czynności.
  • Zautomatyzowały procesy archiwizacji dokumentów i transakcji zgodnie z wymogami audytów.
  • Zmniejszyły liczbę błędów popełnianych przez ludzi i ryzyko prawne związane z brakiem odpowiedniej ochrony danych wrażliwych.

Co najważniejsze, z systemu ECM może korzystać każda organizacja finansowa poszukująca narzędzi do zarządzania treściami o różnym charakterze, pochodzącymi ze wszystkich obszarów firmy.

 

(1)Sztuczna inteligencja w usługach finansowych: Zastosowania i korzyści sztucznej inteligencji w finansach, Business Insider 9 września 2020

(2)Sztuczna inteligencja w usługach finansowych: Zastosowania i korzyści sztucznej inteligencji w finansach, Business Insider 9 września 2020

(3) Przedefiniuj bankowość dzięki sztucznej inteligencji, Accenture, 2018

[1]  MarketsAndMarkets. Enterprise Content Management Market by Component, Deployment Mode, Organization Size, Business Function, 2020

Kontakt z prasą

W przypadku zapytania prasowego prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

SERgroup Holding International GmbH
Public Relations
Joseph-Schumpeter-Allee 19
D-53227 Bonn
www.sergroup.com
press@sergroup.com

Osoba kontaktowa

Pani Silvia Kunze-Kirschner
Email: press@sergroup.com
Tel.: +49 (0) 228 90896-0