www.sergroup.com/de/ www.sergroup.com/en/ www.sergroup.com/fr/ www.sergroup.com/ru/ www.sergroup.com/pl/ www.sergroup.com/es/ www.sergroup.com/pt/

Adaptacyjne zarządzanie sprawami za pomocą Doxis4

Adaptacyjne zarządzanie sprawami za pomocą Doxis4

Elastyczność procesów dzięki wykorzystaniu odpowiednich informacji

Procesy i zadania zazwyczaj nie przebiegają zgodnie z ustalonym planem. Z punktu widzenia pracowników wykonujących codzienne czynności może to być sporym utrudnieniem. Gdy nad procesem pracuje więcej niż jedna osoba albo jeśli jest on zorientowany na klienta (i na jego zmienne potrzeby), niezbędna jest elastyczność – przeciwieństwo trzymania się sztywnych ram. W takich sytuacjach decyzje podejmuje się w oparciu o bieżącą sytuację, co widać na przykładzie choćby negocjacji z klientem czy rozpatrywania roszczeń lub reklamacji. Oczywiście pewne elementy procesu można zdefiniować z góry. Niestety, wystarczy, że klient zgłosi niestandardowe życzenie (na przykład chęć modyfikacji produktu), aby okazało się, że pieczołowicie doprecyzowany proces to za mało. Dlatego też specjaliści powinni móc samodzielnie decydować, jaki ma być kolejny etap procesu. Do podjęcia optymalnej decyzji niezbędne jest wykorzystanie informacji związanych z daną sprawą, takich jak szczegóły oferty lub umowy czy dane klienta. W takich sytuacjach zawodzą tradycyjne modele zarządzania procesami biznesowymi (BPM) – nie są one wystarczająco elastyczne. Dla specjalistów niezbędne jest rozwiązanie, które, z jednej strony będzie przydatne do realizacji celów, z drugiej natomiast zapewni niezbędną swobodę podejmowania decyzji na podstawie rzetelnych informacji i w ramach elastycznego procesu. Rozwiązaniem tym jest adaptacyjne zarządzanie sprawami.

Korzyści dla firm

 • Uzyskanie optymalnego rozwiązania poprzez stworzenie modelu od szczegółu do ogółu
 • Informacje kontekstowe wspierające podejmowanie trafnych decyzji
 • Dostęp do informacji i procesów poprzez archiwum eRecords
 • Maksymalna elastyczność z zachowaniem pełnej kontroli
 • Procesy adaptacyjne i normatywne na jednej platformie
 • Procesy powtarzalne i możliwe do dostosowania do własnych potrzeb
 • Kompleksowe raporty ze spraw i zadań

Dowiedz się więcej »

Ärztliche Verrechnungsstelle Büdingen

PVS Büdingen korzysta z archiwum, systemu DMS, akt elektronicznych, skrzynek roboczych, przepływu prac, funkcji Capture oraz SmartOffice Plus wchodzących w skład pakietu Doxis4 iECM-Suite.

Czytaj więcej »
DHL Express

Firma DHL stawia na jednolite rozwiązanie DMS działające na skalę całego przed­siębiorstwa w oparciu o oprogramowanie Doxis4.

Czytaj więcej »

12 argumentów przemawiających za wyborem Doxis4 do obsługi procesów biznesowych

Przejdź na wyższy poziom ewolucji cyfrowego prowadzenia biznesu. Dowiedz się więcej na temat innowacyjnych możliwości zapewnianych przez Doxis4 w cyfrowym zarządzaniu procesami biznesowymi i informacjami. Jako pierwsi producenci rozwiązań ECM zaoferowaliśmy usługową platformę technologiczną łączącą w sobie obsługę ECM i zarządzanie procesami biznesowymi.

Elastyczne procesy biznesowe przyczyniły się do radykalnych zmian wymagań firm – nowoczesne rozwiązania do zarządzania procesami biznesowymi muszą umożliwiać łatwe i intuicyjne dostosowanie do każdego zadania. Dzięki nowemu rozwiązaniu Doxis4 BPM możliwe jest wszystko to, a także wiele więcej. Oto kilkanaście zalet tego rozwiązania.

Zapoznaj się z broszurąPfeil

Przetwarzanie spraw wykraczające poza uprzednio zdefiniowane modele procesów

Pakiet Doxis4 iECM oferuje adaptacyjne zarządzanie sprawami dające elastyczność znacznie przewyższającą tę oferowaną przez sztywno zdefiniowane modele procesów. Użytkownicy pakietu mogą definiować procesy w sposób dynamiczny zarówno z wyprzedzeniem, jak i na bieżąco, co doskonale sprawdza się w przypadku rozwoju produktów, sporządzania ofert czy analizy ryzyka. Przetwarzanie spraw w Doxis4 bazuje na wszelkich firmowych danych, dokumentach, zapisach, działaniach i wielu innych elementach, dzięki czemu specjaliści mają dostęp do stałego strumienia informacji, na podstawie których mogą na bieżąco podejmować optymalne decyzje. Załóżmy, że klient prosi o zmodyfikowanie produktu. Po wprowadzeniu numeru klienta Doxis4 natychmiast wyświetli wszystkie powiązane informacje (umowy, oferty, osoby kontaktowe itp.) oraz procesy (zatwierdzanie faktur, składanie ofert itp.) dodatkowo poza danymi z systemów ERP i CRM. Rezultat: sprawniejsza obsługa i większe zadowolenie klientów.

Adaptacyjne zarządzanie sprawami pozwala na uprzednie zdefiniowanie działań normatywnych, takich jak rutynowe procesy, a także na ich łączenie i poszerzanie o procesy opcjonalne i dynamiczne. Specjaliści uzbrojeni w te narzędzia są w stanie elastycznie i indywidualnie w dowolnym momencie określać kolejne kroki procesu. Mogą oni także szybko reagować na zmienne wymagania rynku i życzenia klientów oraz eliminować przeszkody w pracach nad projektami.

Łącząc liniowe i elastyczne procesy z zaletami firmowego systemu zarządzania dokumentacją, pakiet Doxis4 demonstruje jedną ze swoich najmocniejszych stron: adaptacyjne zarządzanie sprawami. Zarządzanie to koncentruje się na procesach dynamicznych i na ułatwianiu współpracy, oferując jednocześnie osobom zarządzającym przebiegiem sprawy dostosowane do potrzeb narzędzia pomocne w podejmowaniu decyzji i osiąganiu celu.

Elastyczność i pełna kontrola

Istnieje tylko jeden pakiet oprogramowania BPM umożliwiający pracę nad poszczególnymi sprawami i wspierający zarówno zdefiniowane procesy, jak i bieżące podejmowanie decyzji: to Doxis4. Pakiet ten nie tylko w wydajny sposób godzi obie filozofie zarządzania procesami, ale także zapewnia wysoki poziom elastyczności i kontroli. Specjaliści mają dostęp do przejrzystego zestawienia statusów, ról i obowiązków, terminów, podzadań, decyzji i przepływów pracy w obrębie całego projektu – nawet dla dynamicznie modelowanych podprocesów lub w razie wystąpienia odchyleń w uprzednio zdefiniowanych modelach. Doxis4 na bieżąco wskazuje, które zadania są przetwarzane przez kogo, które terminy upłynęły i jaki jest aktualny status realizacji. Doxis4 rejestruje wszystkie modyfikacje dokumentów, zapisów i procesów, godząc tym samym elastyczność z zapewnianiem zgodności.

Najlepsze praktyki

O ile modele procesów w tradycyjnym zarządzaniu są zasadniczo zdefiniowane z góry, adaptacyjne zarządzanie sprawami umożliwia określenie procesu w podejściu od szczegółu do ogółu. Zgodnie z tym podejściem model procesu zależy od przebiegu realizacji projektu, nie na odwrót. Dzięki temu zespoły mogą uniknąć problemów podczas realizacji projektu, a same procesy przebiegają sprawnie. Firmy stosujące adaptacyjne zarządzanie sprawami mogą przenosić rozwiązania, które sprawdziły się w dowolnym projekcie do innych. Analiza i raportowanie spraw i zadań usprawniają zarządzanie.

Rozwiń
Case processing that goes beyond predefined process models

Możliwości i mocne strony adaptacyjnego zarządzania sprawami za pomocą Doxis4

Adaptive case management with Doxis4
 • Łączenie informacji i procesów

  Doxis4 łączy dane, dokumenty, zapisy i procesy, a także umieszcza je w odpowiednim kontekście. W rezultacie specjaliści uzyskują bazę informacyjną, w oparciu o którą mogą podejmować trafne decyzje w obrębie całego procesu. To specjaliści decydują, czy treść (na przykład dokumentu) bądź proces mają być punktem wyjścia do przetwarzania sprawy.

 • Powtarzalne procesy

  Dzięki Doxis4 nareszcie nie trzeba wyważać otwartych drzwi. Narzędzie to pozwala na powielanie skutecznych rozwiązań i wykorzystywanie ich w zupełnie nowych procesach, a nawet zapisywanie jako wzorców. Każdy proces uzyskuje własny model, nawet jeśli obejmuje on jedynie poszczególne zadania. Tym właśnie jest projektowanie poprzez działanie, czyli skupienie się na użytkownikach, nie na procesach.

 • Elastyczność i identyfikowalność

  Wybór elastycznego i indywidualnego podejścia wcale nie oznacza konieczności odrzucenia wymogów zgodności, przejrzystości i identyfikowalności. Wszystkie działania, decyzje, powiadomienia, udostępnienia informacji, statusy, obowiązki, terminy itp. są w niezakłócony sposób rejestrowane w Doxis4 w celu zapewnienia identyfikowalności i zgodności.

 • Użyteczność

  Maksymalna użyteczność i minimalna złożoność – to filary adaptacyjnego zarządzania sprawami za pomocą Doxis4. Nie trzeba umieć programować, aby wprowadzać modyfikacje do modelu procesu i uwzględniać odstępstwa od jego pierwotnego przebiegu. Można to zrobić z poziomu systemu Windows, aplikacji mobilnej lub klienta sieciowego. Innymi słowy, zmiany wnioskowane przez klienta podczas spotkania na miejscu mogą być przekazane wprost do zespołu projektowego w celu natychmiastowego wdrożenia.

 • Przestrzeń do współpracy

  Firmy stosujące Doxis4 mogą elastycznie planować wieloosobowe projekty, opierając się na bieżącej sytuacji i uwzględniając terminy, priorytety, osoby odpowiedzialne za przetwarzanie, a także dokumenty czy dane. Specjaliści dostają do dyspozycji narzędzie do modelowania dowolnej liczby podprocesów i zależności za pomocą podzadań, dzięki czemu mogą realizować procesy po kolei lub w sposób równoległy. W ramach podzadań są oni także w stanie włączyć do procesów zewnętrznych i wewnętrznych ekspertów i partnerów.

Adaptacyjne zarządzanie sprawami: czym jest?

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej