www.sergroup.com/de/ www.sergroup.com/en/ www.sergroup.com/fr/ www.sergroup.com/ru/ www.sergroup.com/pl/ www.sergroup.com/es/ www.sergroup.com/pt/

Podręcznik zarządzania jakością –
łatwe sterowanie jakością

Zarządzanie jakością z Doxis4

Podręcznik zarządzania jakością Doxis4 to cyfrowy i zgodny z wymaganiami ISO i KTQ podręcznik ze zintegrowaną funkcją inspekcji. Ten wstępnie skonfigurowany pakiet rozwiązań jest gotowy do użycia po wdrożeniu. Dzięki łatwemu w obsłudze systemowi redakcji, cały proces strukturyzowania podręczników zarządzania jakością poprzez tworzenie i przypisywanie dokumentów zarządzania jakością aż po publikację ulega znaczącemu przyspieszeniu. W podręczniku zarządzania jakością można w sposób ustrukturyzowany i multimedialny archiwizować i wyświetlać wszelkie dokumenty zarządzania jakością – od zeskanowanych dokumentów papierowych i dokumentów cyfrowych, przez fotografie aż po pliki wideo.

Edycja cyfrowych dokumentów zarządzania jakością odbywa się identycznie jak w przypadku dokumentów papierowych. Można na nie nanosić pieczęć zatwierdzenia, przyklejać żółte karteczki lub zaznaczać kolorem fragmenty tekstu. Zarządzanie wersjami i szablonami ułatwia opracowywanie dokumentów zarządzania jakością. Autorzy uzyskują pełną przejrzystość procesu opracowywania, zatwierdzania i zezwalania oraz publikacji, a użytkownicy dokumentów informacje na temat ważnych przepisów zarządzania jakością.

 • System redakcji, zapewniający spójne tworzenie, zarządzanie, kontrolę i publikację wszystkich dokumentów zarządzania jakością
 • Wygodny dostęp dla pracowników za pośrednictwem internetowego portalu zarządzania jakością
 • Inteligentne struktury workflow i współpracy, zapewniające możliwość wieloosobowej edycji
 • Dokumentacja w sposób zabezpieczony przed modyfikacją jako środek dowodowy w przypadku kwestii odpowiedzialności
 • Automatyczne zarządzanie terminami i informacją za pośrednictwem poczty e-mail

Podręcznik zarządzania jakością jest dostępny dla pracowników w formie internetowej lub zintegrowanej z portalem intranetowym cały czas i niezależnie od lokalizacji. Autorzy i pracownicy korzystają z dokumentacji zarządzania jakością w formie strukturalnej, w kontekście jednostki organizacyjnej (lokalizacji, działu itp.) oraz struktury podręcznika lub w formie niestrukturalnej, poprzez hasła i wyszukiwanie pełnotekstowe. Wszystkich pracowników biorących udział w tworzeniu dokumentacji zarządzania jakością można aktywnie włączyć do tego procesu poprzez procesy zatwierdzania i zezwalania. Dzięki temu, aktualny status w bieżącym procesie zarządzania jakością jest widoczny i jednocześnie dokumentowany w zabezpieczony prawnie sposób. Ponadto funkcja automatycznego śledzenia terminów za pośrednictwem poczty e-mail we właściwym czasie informuje o oczekujących aktualizacjach.

System redakcji w portalu zarządzania jakością

Prekonfigurowany podręcznik zarządzania jakością na bazie Doxis4 w wersji standardowej zawiera system redakcji o intuicyjnej obsłudze, wyposażony w inteligentne funkcje zarządzania workflow i dokumentami. Zatwierdzone dokumenty można opublikować zaledwie dwoma kliknięciami.

Test
Preview Lupe
Screen
Test
Preview Lupe
Screen

Dostęp za pośrednictwem portalu lub klienta internetowego

Pracownicy mają wygodny i łatwy dostęp do podręcznika zarządzania jakością za pośrednictwem portalu intranetowego lub klienta internetowego Doxis4 webCube. Funkcja „What's new” kieruje uwagę na nowo utworzone dokumenty i dzięki temu zapewnia szybką reakcję na zmienione przepisy lub warunki ramowe.

Jednolita struktura rejestru

Transparentność i przejrzystość zapewniana jest przez cyfrowy podręcznik zarządzania jakością dzięki jednolitej strukturze rejestrów, możliwej do elastycznego dostosowania zgodnie z potrzebami. 

Test
Preview Lupe
Screen

Podręcznik zarządzania jakością Doxis4 – przegląd funkcji

System redakcji dotyczący zarządzania jakością

 • Jednolite tworzenie, zarządzanie, kontrola i publikowanie dokumentów dotyczących zarządzania jakością, włącznie z treściami multimedialnymi
 • Funkcja ewidencjonowywania/usuwania z ewidencji i wersjonowania, zapewniająca bezpieczną, wspólną obróbkę dokumentów
 • Spójna administracja wszystkimi dokumentami zarządzania jakością na dowolnym etapie ich edycji (np. w formacie Word i .PDF)
 • Archiwizacja dokumentacji dotyczącej zarządzania jakością w sposób zabezpieczony przed modyfikacjami i tworzenie wersji tymczasowych
 • Możliwość wprowadzania odniesień za pośrednictwem odsyłaczy i odnośników
 • Logiczne przyporządkowywanie dokumentów do wielu operacji bez powstawania fizycznych redundancji w archiwum

Zarządzanie wiedzą i jakością

 • Dostęp pracowników do dokumentacji dotyczącej zarządzania jakością za pośrednictwem portalu lub przeglądarki internetowej
 • Prosta, intuicyjna obsługa
 • Prezentacja dokumentacji dotyczącej zarządzania jakością w jednolitej, zhierarchizowanej formie („strukturze drzewa”) o dowolnie definiowalnych strukturach i rejestrach/katalogach
 • Dostęp za pośrednictwem metadanych, pełnego tekstu lub drzewa nawigacyjnego
 • Funkcja biuletynu informacyjnego („What's new”, wyświetla nowo utworzone dokumenty)
 • Podręcznik zarządzania jakością zgodny z normami ISO i KTQ

Procesy i workflow dotyczące zarządzania jakością

 • Zautomatyzowane, bazujące na workflow procesy zatwierdzania i kontroli
 • Sterowany proces zatwierdzania za pośrednictwem poczty e-mail, ze zintegrowanymi funkcjami umożliwiającymi przyjmowanie, odrzucanie, komentowanie itp.
 • Regularne monitorowanie i automatyczne ostrzeganie przed przekroczeniem terminu za pośrednictwem poczty e-mail
 • Funkcja zautomatyzowanego ponownego składania dokumentów poświadczających kwalifikacje, uprawnienia itp.
 • Ciągła historia wszelkich etapów edycji i zatwierdzeń
 • Zintegrowana funkcja inspekcji