Warunki SER Solutions Deutschland GmbH

Niniejszym potwierdzam(y) akceptację i uznanie faktu, że gwarancja wglądu w sporządzony przez firmę audytorską Ebner Stolz Mönning Bachem raport z kontroli aplikacji „Doxis” podlega warunkom zawartej między spółkami SER Solutions Deutschland GmbH i Ebner Stolz Mönning Bachem umowy o zakresie odpowiedzialności do maksymalnej kwoty wynoszącej 5 mln euro. W przypadku odpowiedzialności wobec kilku wierzycieli maksymalna kwota odpowiedzialności w wysokości 5 mln euro jest należna tylko jeden raz. Zlecenie przeprowadzenia kontroli „Doxis” opiera się na ogólnych warunkach zamówień dla audytorów i firm audytorskich z dnia 1 stycznia 2002 r. Raport nie może być przekazywany osobom, które nie dokonały akceptacji powyższych warunków.