Najnowsze informacje: raport „2018 Gartner Critical Capabilities for Content Services Platforms”

(November 19, 2018 - Berlin) Gartner oceniał platformę Doxis4 firmy SER jako „celującą” w czterech z pięciu przypadków użycia oraz „od dobrej do celującej” w piątym przypadku użycia platformy usług treści. Oznacza to poprawę wyników flagowego produktu Grupy SER od ostatniego raportu Gartner. W kategorii „Zarządzanie dokumentami” i „Produktywność zespołu” Gartner zaliczył platformę Doxis4 Grupy SER do jednego z trzech produktów na najwyższym poziomie. Są to kluczowe wnioski z niedawno opublikowanego raportu „2018 Gartner Critical Capabilities for Content Services Platforms”*.

Raport „2018 Gartner Critical Capabilities for Content Services Platforms” towarzyszy raportowi „Magic Quadrant” w dziedzinie platform z usługami dotyczącymi treści opublikowanemu w październiku 2018 r. i stanowi niezależną analizę technologiczną. W przeciwieństwie do raportu „Magic Quadrant”, który analizuje zdolność dostawcy do realizacji, kompletność wizji, a tym samym jego pozycję rynkową, raport dotyczący najważniejszych możliwości analizuje cechy technologiczne ofert producentów. Renomowana firma analityczna Gartner przeanalizowała 20 różnych platform z usługami dotyczącymi treści zarówno pod względem ich przydatności w różnych przypadkach użycia, jak i najważniejszych możliwości. W porównaniu z rokiem 2017 platforma Doxis4 poprawiła swoje wyniki w prawie każdym przypadku użycia.

Doxis4 osiągnęła szczególnie wysokie wyniki w kategorii użycia „Zarządzanie dokumentami” i „Produktywność zespołu”. Jako największy europejski producent rozwiązań do zarządzania treścią w przedsiębiorstwie (ECM)** Grupa SER jest dumna z tego, że jej platforma Doxis4 znalazła się wśród trzech najwyżej ocenianych produktów w tych dwóch kategoriach. „Nasze wyniki w obecnym raporcie Gartner dotyczącym najważniejszych możliwości to dla nas dowód na to, że jesteśmy na takim samym poziomie technologicznym, co globalni liderzy” — powiedział dr Gregor Joeris, dyrektor Grupy SER ds. technicznych. W naszej opinii ”.

Poniżej podajemy krótkie streszczenie kluczowych wniosków z raportu dotyczącego najważniejszych możliwości:

Zarządzanie dokumentami — „celujący”

W kategorii „Zarządzanie dokumentami” funkcje platformy Doxis4 osiągnęły wynik od 4,32 na 5, co daje ocenę „celującą”. Grupa SER uważa, że te funkcje DMS, połączone z nowoczesnym interfejsem użytkownika, skutecznie pomagają firmom i ich pracownikom w tworzeniu informacji oraz współpracy w dziedzinie informacji w przejrzysty sposób. Użytkownicy mają do wyboru wiele opcji indywidualnej organizacji swojej pracy, np. podczas porządkowania dokumentów.

Produktywność zespołu — „celujący”

W przypadku użycia „Produktywność zespołu” Grupa SER uzyskała wynik 4,13 na 5, co również daje ocenę „celującą”. Doxis4 iRoom to narzędzie umożliwiające przedsiębiorstwom tworzenie indywidualnych aplikacji do pracy grupowej, takich jak wirtualna przestrzeń robocza i projektowa. Zespoły pracujące w różnych lokalizacjach, a także klienci i partnerzy, mogą używać tego narzędzia do organizowania, przetwarzania i bezpiecznego udostępniania zawsze aktualnych informacji.

Aplikacje do obsługi procesów biznesowych — „celujący”

W kategorii „Aplikacje do obsługi procesów biznesowych” platforma Doxis4 uzyskała wynik 4,13 na 5, co po raz kolejny daje ocenę „celującą”. Ocenę tę Grupa SER w dużej mierze zawdzięcza produktowi Doxis4 cubeDesigner, który pozwala firmom szybko wdrażać nowe aplikacje ECM i przepływy pracy z minimalnymi skryptami lub w ogóle bez konieczności ich tworzenia. „Zgodnie z podejściem ‘no code’ umożliwiamy naszym klientom tworzenie ich własnych rozwiązań i procesów cyfrowych, aby mogli jeszcze szybciej osiągnąć swoje cele w zakresie cyfryzacji” — wyjaśnia Joeris.

W opublikowanym w październiku 2018 r. raporcie „2018 Gartner Magic Quadrant for Content Services Platforms” Grupa SER została zaklasyfikowana jako „Challenger”. Więcej informacji można znaleźć w raporcie***.

*Gartner, „Najważniejsze możliwości w zakresie usług dotyczących treści”, Michael Woodbridge, Karen Hobert, 25 października 2018 r.; raport można pobrać po zalogowaniu się lub uiszczeniu opłaty

**SER jest największym europejskim producentem ECM według najnowszych danych dotyczących przychodów, zysku brutto, wyników operacyjnych i liczby pracowników.

***Gartner „2018 Gartner Magic Quadrant for Content Services Platforms”: Karen Hobert, Michael Woodbridge, Monica Basso, 25 października 2018 r.; aby uzyskać dostęp do raportu, kliknij tutaj: https://www.ser-solutions.com/gartner-mq-csp-2018-download.html

Zastrzeżenie firmy Gartner:

Firma Gartner nie promuje żadnych dostawców, produktów ani usług uwzględnionych w jej publikacjach badawczych, a także nie zaleca użytkownikom wyboru wyłącznie tych dostawców, którzy uzyskali najwyższą ocenę lub zostali wyróżnieni w inny sposób. Publikacje badawcze firmy Gartner zawierają opinie jej analityków i nie należy ich traktować jako przedstawienia faktów. Gartner nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych lub domniemanych, do swoich badań, w tym gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do konkretnego celu.

Kontakt z prasą

W przypadku zapytania prasowego prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

SER Solutions International GmbH
Public Relations
Joseph-Schumpeter-Allee 19
53227 Bonn
www.sergroup.com/en/
press@sergroup.com

Osoba kontaktowa

Pani Alexandra Lilienthal
Email: alexandra.lilienthal@ser.de
Tel.: +49 30 498582-214