www.sergroup.com/de/ www.sergroup.com/en/ www.sergroup.com/fr/ www.sergroup.com/ru/ www.sergroup.com/pl/ www.sergroup.com/es/ www.sergroup.com/pt/
LBS

W używanym przez firmę LBS systemie Doxis4 znajduje się obecnie 43 mln dokumentów. 300 pracowników LBS posługuje się aktami elektronicznymi, jak np. akta kas budowlanych, akta kredytowe, akta prawne.

Czytaj więcej »
Ärztliche Verrechnungsstelle Büdingen

PVS Büdingen korzysta z archiwum, systemu DMS, akt elektronicznych, skrzynek roboczych, przepływu prac, funkcji Capture oraz SmartOffice Plus wchodzących w skład pakietu Doxis4 iECM-Suite.

Czytaj więcej »
Dürr Dental AG

Spółka Dürr Dental AG zautomatyzowała proces przetwarzania dowodów dostaw i faktur przychodzących włącznie z integracją rozwiązania Doxis4 z wiodącym systemem IFS-ERP.

Czytaj więcej »
Eissmann Group Automotive

Grupa Dussmann zdecydowała się na zastosowanie pakietu Doxis4 iECM-Suite w całej organizacji.

Czytaj więcej »
DHL Express

Firma DHL stawia na jednolite rozwiązanie DMS działające na skalę całego przed­siębiorstwa w oparciu o oprogramowanie Doxis4.

Czytaj więcej »
DER Touristik

Dzięki rozwiązaniu Doxis4 koncern każdego roku automatycznie przetwarza ponad pół miliona faktur przychodzących i gromadzi wszystkie faktury w archiwum SER w sposób zgodny z wymogami kontrolnymi.

Czytaj więcej »
Związek samorządowy Westfalii-Lippe

LWL wybrał zintegrowany system ECM firmy SER o zasięgu wykraczającym poza granice działów organizacji. W użyciu są akta elektroniczne, archiwizacja, kontrola faktur i księga jakości KTQ.

Czytaj więcej »
Miasto Getynga

Miasto Getynga przechodzi na administrację elektroniczną i dzięki wsparciu firmy SER wdrożyło system elektronicznego prowadzenia akt w pierwszych jednostkach organizacyjnych.

Czytaj więcej »
EDEKA Nord

Do zarządzania dokumentami, umowami, fakturami bieżącymi dla swoich rynków itd. EDEKA Nord wykorzystuje tzw. elektroniczne akta obiektów, mające na celu szybkie i łatwe udostępnianie dokumentów bez wersji papierowych.

Czytaj więcej »
Westfalen Gruppe

Westfalen Gruppe stosuje Doxis4 jako platformę ECM działającą na skalę całego przedsiębiorstwa.

Czytaj więcej »
DB Systel

Bazujący na oprogramowaniu Doxis4 system do zarządzania treścią w branży kolejowej (BCM) umożliwia tworzenie w całym koncernie zindywidualizowanych aplikacji przeznaczonych dla kilku tysięcy użytkowników.

Studium przypadku »
Randstad Niemcy

Firma Randstad wdrożyła archiwum Doxis4 w celu zarchiwizowania ponad 27 milionów dokumentów personalnych z systemu zarządzania folderami SAP.

Czytaj więcej »

Doxis4 iECM – uniwersalne i obejmujące całe przedsiębiorstwo zastosowanie we wszystkich branżach

Litera „E” w nazwie pakietu Doxis4 iECM oznacza angielskie słowo „enterprise”, czyli przedsiębiorstwo. W ten sposób zapewniamy użytkownikom możliwość zastosowania naszego sytemu zarządzania treścią w przedsiębiorstwie w sposób niezależny od branży i na skalę całej organizacji. Konieczność i przydatność zarządzania treścią w przedsiębiorstwie za pomocą pakietu Doxis4 iECM nie ogranicza się do poszczególnych branż. System Doxis4 udostępnia kompleksowe usługi ECM, które w wielu branżach są w jednakowym stopniu niezbędne do prawidłowej archiwizacji, prowadzenia kompletnych akt elektronicznych oraz szybkiej realizacji zadań i operacji (przepływ pracy). Poniżej prezentujemy rozwiązania branżowe, w przypadku których ECM stanowi element rozwiązań specjalnych wykraczających poza klasyczne zastosowania.

Przewaga konkurencyjna dzięki ECM
dla banków i podmiotów świadczących usługi finansowe

Nowe, cyfrowe modele biznesowe zrewolucjonizowały branżę usług finansowych. Coraz więcej transakcji przebiega bezgotówkowo. Informacje związane z tymi złożonymi operacjami mają szczególne znaczenie dla banków i podmiotów świadczących usługi finansowe z punktu widzenia zakresu, dostępności i bezpieczeństwa. W codziennej działalności tych instytucji stale wzrasta liczba dokumentów: wniosków kredytowych, analiz ryzyka, umów, danych z biur informacji kredytowej, uprawnień, ekspertyz prawnych, wycen nieruchomości, rozliczeń giełdowych itd. Bezpieczne przechowywanie tych dokumentów, operacji i akt z uwzględnieniem wymogów ładu korporacyjnego, zarządzania ryzykiem i zgodności oraz udostępnianie ich w obrębie procesów biznesowych stanowią istotny czynnik konkurencyjności. Wykorzystując nowoczesną platformę technologiczną ECM pakiet Doxis4 iECM oferuje różnorodne rozwiązania dla banków i podmiotów świadczących usługi finansowe.

ECM – kluczowa technologia dla banków i podmiotów świadczących usługi finansowe

ECM to kluczowa technologia dla banków i podmiotów świadczących usługi finansowe. Mówiąc o ECM, nie mamy na myśli działu produktu Equity Capital Markets (ECM) w banku inwestycyjnym. Chodzi o system zarządzania treścią w przedsiębiorstwie. ECM umożliwia bardziej efektywne kształtowanie licznych procesów bankowych i finansowych, zwiększenie poziomu synergii oraz produktywności. Nawet gdy zastosowanie pakietu do zarządzania treścią w przedsiębiorstwie Doxis4 iECM łączy w pierwszym rzędzie korzyści ekonomiczne i organizacyjne, to przy okazji umożliwia przestrzeganie prawnych i wewnątrzfirmowych przepisów i wytycznych.

Doxis4 obsługuje wszystkie oparte na dokumentach procesy biznesowe banków i podmiotów świadczących usługi finansowe: od poczty przychodzącej, poprzez opracowywanie wniosków i przypadków (case management), aż do zabezpieczonej przed modyfikacją archiwizacji. Obsługa klientów prywatnych i działy kredytowe odnoszą przykładowo korzyści z akt klientów i akt kredytowych, dzięki wysokiej jakości dokumentacji oraz szybkiemu i nieskomplikowanemu opracowywaniu dokonywanym w sposób niezależny od lokalizacji.

Operacje biznesowe nie zawsze przebiegają według tego samego procesu, jak na przykład w obsłudze klienta. Do obowiązków referentów należy elastyczne reagowanie na poszczególne operacje, oraz – zależnie od stanu rzeczy – wybór odpowiedniego sposobu opracowania. Tego rodzaju procesy mają kluczowe znaczenie dla zasobów i działalności biznesowej, generując dodatkowo jeszcze wyższe koszty niż procesy rutynowe, które można zautomatyzować. Referenci odnoszą w tym przypadku korzyści z możliwości elastycznego opracowywania przypadków (case management) z wykorzystaniem Doxis4 Task Management. Przygotowanie niezbędnych w tym celu informacji odbywa się – w przypadku danych ustrukturyzowanych – poprzez integrację systemów prowadzących ewidencję i zarządzających umowami, a w odniesieniu do danych (dokumentów) nieustrukturyzowanych dzięki dostępowi do prowadzonych w aktach elektronicznych Doxis4 ustrukturyzowanych i kompletnych operacji.

Korzyści płynące z doświadczenia: rozwiązania SER dla podmiotów świadczących usługi finansowe

W oparciu o długoletnią współpracę z renomowanymi bankami, podmiotami świadczącymi usługi finansowe i zarządzającymi aktywami oraz spółkami inwestycyjnymi firma SER opracowała wypróbowane w praktyce rozwiązania do zarządzania dokumentami. Jako wiodący na rynku, doświadczony i kompetentny dostawca rozwiązań SER łączy wiedzę na temat procesów biznesowych tej branży ze znajomością najnowocześniejszych technologii ECM. Już od połowy lat osiemdziesiątych firma SER posiada ugruntowaną pozycję w sektorze bankowym i finansowym jako odnoszący sukcesy producent rozwiązań IT. Stosowane przez wiele banków i instytucji finansowych rozwiązania SER umożliwiły osiągnięcie znacznej poprawy wydajności i poziomu usług.

Więcej na temat rozwiązań Doxis4 dla usług finansowych

Najważniejsza kwestia w obszarze e-administracji: zarządzanie dokumentami

Nowoczesna i efektywna administracja ma świadomość, że musi zapewnić obywatelom i przedsiębiorstwom skuteczne i szybkie wsparcie w sprawach urzędowych, eliminując jednocześnie biurokrację. Zarówno w sektorze publicznym, jak i w biznesie dokumenty pisemne definiują procesy zarządcze i decyzyjne. Stanowią one podstawę wszystkich działań. W przypadku realizacji e-administracji w praktyce zarządzanie dokumentami stanowi zatem główny, strategiczny komponent infrastruktury w kontekście uproszczenia procesów informacyjnych, komunikacyjnych i transakcyjnych. Dzięki procedurom informatycznym wiele zadań zostało już zdigitalizowanych. Kluczową kwestią jest obecnie połączenie operacji oraz ich ukształtowanie bez konieczności zmiany nośników danych, z wykorzystaniem systemów zarządzania dokumentami. Dodatkowym bodźcem dla elektronicznej administracji są krajowe i międzynarodowe wytyczne i dyrektywy. Rozwiązania dla e-administracji wykorzystywane do zarządzania dokumentami już dawno przekształcił się ze marginalnego zjawiska w uznany standard.

Przemiana w usługodawcę

Liczne udane przykłady zastosowania rozwiązań firmy SER są dowodem na przemianę administracji publicznej w nowoczesnego usługodawcę. Rozwiązania branżowe SER przeznaczone dla e-administracji oferują liczne zalety: pomagają zmniejszyć biurokrację i udostępniają operacje w szybki i precyzyjny sposób. Oferują pracownikom bezpieczny dostęp do informacji w sposób niezależny od miejsca i czasu. Skracają czas opracowania i zwiększają dostępność informacji oraz przejrzystość działań administracyjnych. Wreszcie obniżają koszty administracyjne w czasach kurczących się środków budżetowych.

Rozwiązania SER dla e-administracji wspomagają obecnie ponad 35 000 urzędników administracji publicznej w ich codziennej pracy: od poczty przychodzącej, poprzez zarządzanie dokumentami z elektroniczną archiwizacją, elektroniczne schematy klasyfikacji i ustrukturyzowaną archiwizację akt elektronicznych, po przetwarzanie operacji. Zależnie od zakresu zadań dzięki Doxis4 i klientowi PRODEA bazującym na architekturze usług Doxis4 dostępne są nowoczesne stanowiska robocze e-administracji, które zależnie od potrzeb oferują cały wachlarz funkcji zarządzania dokumentami w jednej aplikacji klienckiej.

Podstawa administracji cyfrowej

Prowadzenie akt elektronicznych w systemie Doxis4 i PRODEA zajmuje obecnie wysoką pozycję w programie działań administracji publicznej. Doxis4 i PRODEA umożliwiają wzajemne powiązanie wszystkich informacji z daną operacją oraz ich wywoływanie, w wyniku czego użytkownik uzyskuje pełen wgląd i szybki dostęp do operacji. Podobnie, jak ma to miejsce w przypadku „szafki na akta”, pracownicy mogą sięgać do nich wykorzystując metody cyfrowe – bez konieczności opuszczania swojej aplikacji. Ważną funkcję pełnią przy tym elektroniczne schematy klasyfikacji. Gwarantują one przejrzystość treści akt, a użytkownicy mogą utrzymywać dzięki nim porządek w dokumentacji.

Więcej na temat rozwiązań Doxis4 dla e-administracji

Szpitalny system zarządzania treścią

Szpitale stoją przez wyzwaniem, jakim jest redukcja kosztów, zwiększanie produktywności oraz konieczność wygospodarowywania zysków bez zaniedbywania ich właściwego zadania, jakim jest opieka nad pacjentami. Zakres zadań jest różnorodny i obejmuje zadania od poczty, ogólnej administracji i zarządzania, przez obsługę pacjentów, zakupy i dział personalny, po finanse i rachunkowość. włącznie z controllingiem. Dużą przeszkodę w realizacji tych różnorodnych zadań stanowi potok informacji (głównie dokumentów) oraz zmiana nośników danych. Większości szpitali i przychodni brakuje jednak działającego na skalę całej kliniki systemu zarządzania treścią, takiego jak Doxis4 – który umożliwiłby cyfrowe wprowadzanie wszystkich danych pacjenta, informacji handlowych i administracyjnych, ich zabezpieczone przed modyfikacją przechowywanie, zarządzanie nimi w ustrukturyzowanej formie oraz udostępnianie w dowolnym momencie, z zachowaniem największej staranności i z uwzględnieniem obowiązujących przepisów o ochronie danych.