www.sergroup.com/de/ www.sergroup.com/en/ www.sergroup.com/fr/ www.sergroup.com/ru/ www.sergroup.com/pl/ www.sergroup.com/es/ www.sergroup.com/pt/

Wspólna baza informacji Wspólna baza informacji

Wspólna baza
informacji

Zabezpieczona platforma wymiany wszelkich istotnych dokumentów i procesów projektowych

Integracja zewnętrznych podmiotów Integracja zewnętrznych podmiotów

Integracja zewnętrznych podmiotów

Zapraszanie zewnętrznych członków projektu do pokoju projektowego za pomocą e-maila

Procesy i systemy przepływu pracy Procesy i systemy przepływu pracy

Procesy i systemy przepływu pracy

Możliwość śledzenia,
procesy zatwierdzania i kluczowe etapy projektowe

Doxis4 iRoom: zarządzanie kompleksowymi projektami

Doxis4® iRoom®: zarządzanie kompleksowymi projektami

Dzięki Doxis4® iRoom® przedsiębiorstwa mogą zapewnić wszystkim uczestnikom projektów – również podmiotom zewnętrznym – poprzez przeglądarkę internetową bezpieczny dostęp do danych projektowych w zabezpieczonym „pokoju projektowym” – bez konieczności instalacji oraz z dowolnego miejsca.

W realizacji wielu projektów uczestniczą specjaliści z zewnątrz, np. partnerzy, dostawcy, rzeczoznawcy, prawnicy itd., którzy wspólnie z wewnętrznymi pracownikami pracują nad treściami. Doxis4® iRoom® zapewnia bezpieczny, niezależny od lokalizacji i obejmujący wiele przedsiębiorstw dostęp do dokumentów, materiałów, procesów i zadań. Wszystkie istotne dokumenty lub procesy są wyświetlane bezpośrednio bez wcześniejszego wyszukiwania – do wyboru w formie listy (zazwyczaj listy dokumentów) lub ogólnodostępnego wykazu. W ten sposób wszyscy uczestnicy projektu mają dostęp do tych samych informacji.

Mogą wymieniać się dokumentami projektowymi, rejestrami lub całymi dokumentacjami, a także pracować nad nimi. Doxis4® iRoom® umożliwia także przypisywanie zadań oraz zarządzanie nimi i ich nadzorowanie. Pozwala to na zarządzanie dokumentacją projektową w sposób ustrukturyzowany i celowy. Opcja kontroli wersji zapewnia przejrzystość i czytelność wszelkich zmian wprowadzanych w dokumentach. Zamiast pobierać załączniki e-mailowe lub korzystać z rozwiązań w zakresie udostępniania plików, i tym samym narażać się na różne rodzaje ryzyka i bałagan związany z różnymi wersjami, Doxis4® iRoom® oferuje zespołom rozwiązanie oparte na wspólnej bazie informacji, która jest odpowiednio zabezpieczona i zawsze aktualna.

Czytaj więcej
Integracja zewnętrznych członków projektów

Integracja zewnętrznych członków projektów

Doxis4® iRoom® umożliwia zapraszanie uczestników projektu oraz udzielanie im stałego lub tymczasowego dostępu do projektu za pomocą e-maila. Uczestnicy otrzymują zabezpieczony dostęp do udostępnionych informacji. Rysunki budowlane można na przykład przekazywać w sposób zabezpieczony uprawnionym inżynierom w celu zatwierdzenia – w sposób doraźny lub w pełni zautomatyzowany.

Dzięki elektronicznemu przepływowi pracy inżynierowie mogą również zatwierdzać dokumenty poprzez Doxis4® iRoom®. W ten sposób we własne procesy można z łatwością angażować również zewnętrznych członków projektów.

Zarządzanie zabezpieczeniem dostępu

Selektywny system przydzielania uprawnień zapewnia elastyczne zarządzanie podglądem lub obróbką poszczególnych dokumentów, rejestrów lub materiałów. Opcje dostępu określa kierownik projektu podczas przydziału praw. Może on przypisać uczestnikom projektu konkretne funkcje i prawa, i tym samym udzielić lub pozbawić dostępu do ważnych informacji projektowych. Aby umożliwić różnym podmiotom bieżące śledzenie udostępniania poszczególnych informacji, w ramach ścieżki audytu protokołuje się fakt wysyłki tymczasowego linka. W ten sposób wiadomo, który wewnętrzny użytkownik zaprosił osobę zewnętrzną i udzielił jej dostępu do informacji.

Czytaj więcej
Przejrzysty status realizacji projektów

Przejrzysty status realizacji projektów

W Doxis4® iRoom® wszyscy członkowie projektu znają aktualny status projektu oraz mają bieżący podgląd wydanych zatwierdzeń, przekazanych informacji i najważniejszych etapów realizacji projektu. Funkcje dodawania wyjaśnień i notowania zapewniają bezpośredni wgląd w komentarze i notatki dodawane do dokumentów i procesów – dodatkowo nie wymaga to oddzielnej komunikacji e-mailowej.

Opcja kontroli wersji pozwala na bieżące śledzenie, kto kiedy i co dodał lub zmienił. Zapewnia to optymalne spełnienie wymogów w zakresie zgodności. Funkcja przesyłania powiadomień i funkcja abonamentowa służą do informowania uczestników projektu – jeśli jest taka potrzeba, w sposób automatyczny drogą e-mailową – o procesach, nowych lub zmienionych dokumentach, zrealizowanych etapach czy ważnych terminach i datach.

Czytaj więcej

Doxis4® iRoom® – nowa definicja współpracy

Doxis4® iRoom® to nowoczesna platforma współpracy służąca zarządzaniu kompleksowymi projektami, realizowanymi przez różne przedsiębiorstwa – pełni funkcję zarówno wspólnego „pokoju projektowego” przeznaczonego dla podmiotów wewnętrznych i zewnętrznych, jak i zabezpieczonego pokoju roboczego (tzw. deal room) gwarantującego maksymalną poufność.

 

Zabezpieczony wirtualny pokój roboczy, pokój projektowy i pokój danych

Bezpieczna wymiana dokumentacji projektowej

Zapraszanie wewnętrznych i zewnętrznych partnerów do iRoom za pomocą e-maila

Dokumentacja i
archiwizacja procesu

Funkcja przesyłania powiadomień i funkcja abonamentowa

Przejrzyste zarządzanie zadaniami i terminami

Eissmann Group Automotive

Grupa Dussmann zdecydowała się na zastosowanie pakietu Doxis4 iECM-Suite w całej organizacji.

Czytaj więcej »

Doxis4® iRoom®: właściwości i zalety

 

Wirtualne pokoje projektowe


Wirtualne
pokoje projektowe

Doxis4 iRoom stanowi rozszerzenie pakietu Doxis4 iECM o internetowe komponenty współpracy. Dzięki Doxis4 iRoom interdyscyplinarne zespoły projektowe mogą wymieniać się dowolnymi istotnymi dokumentami projektowymi i procesami, a także opracowywać je i zarządzać nimi w zabezpieczonym pokoju projektowym.

Czytaj więcej

Features & strengths: Invite external project members via email


Invite external project
members via email

It is easy to invite internal and, most importantly, external partners via email to the web-based project room. Access can be granted on a temporary or permanent basis. Differentiated authorizations regulate which project members may view or edit which information.

Czytaj więcej

Bezpieczeństwo i śledzenie


Bezpieczeństwo i
śledzenie

W przeciwieństwie do ryzykownych rozwiązań w zakresie udostępniania plików, takich jak Dropbox itp., Doxis4 iRoom jest zabezpieczoną platformą wymiany danych i dokumentów. Poza tym ścieżka audytu pozwala dokumentować, kto wprowadził konkretne zmiany, kto wydał zezwolenia lub kto przyjął, opracował bądź usunął dokumenty.

Czytaj więcej

 

 

Ochrona danych szczególnie chronionych


Ochrona danych szczególnie chronionych

Selektywny system przydzielania uprawnień umożliwia zarządzanie dostępem do dokumentów, rejestrów lub materiałów. Opcje dostępu określa kierownik projektu podczas przydziału praw. Funkcje autoryzacji i uwierzytelnienia oraz szyfrowanie SSL komunikacji klient-serwer zabezpieczają przedsiębiorstwa przed nieuprawnionym dostępem.

Czytaj więcej

Płynna integracja aplikacji zewnętrznych


Płynna integracja aplikacji zewnętrznych

W razie potrzeby bezpośrednio z systemu ERP lub CRM można przejąć na przykład kluczowe dane projektowe, takie jak numer klienta, zleceniodawca, faza projektu itd. Dodatkowo można zintegrować aplikacje zewnętrzne, na przykład Wikis czy czaty.

Czytaj więcej

Zawsze na bieżąco


Zawsze
na bieżąco

Funkcja przesyłania powiadomień i funkcja abonamentowa służą do informowania uczestników projektu – jeśli jest taka potrzeba, w sposób automatyczny drogą e-mailową – o procesach, nowych lub zmienionych dokumentach, zrealizowanych etapach czy ważnych terminach i datach.

Czytaj więcej

Czy mają Państwo pytania dotyczące Doxis4® iRoom®?

Chętnie odpowiemy osobiście na wszelkie pytania dotyczące Doxis4® iRoom®. Zachęcamy do skorzystania z naszego formularza kontaktowego – mogą Państwo poprosić o dodatkowe informacje lub uzgodnić termin prezentacji Doxis4 na żywo.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu.

 

Learn more about SER

Logo FacebookLogo LinkedInLogo Xing Logo Twitter