www.sergroup.com/de/ www.sergroup.com/en/ www.sergroup.com/fr/ www.sergroup.com/ru/ www.sergroup.com/pl/ www.sergroup.com/es/ www.sergroup.com/pt/

Klient internetowy – elastyczny dostęp do dokumentów, akt, operacji i zadań

Uniwersalny klient ECM do zastosowania w przeglądarce –
Doxis4 webCube

Brak instalacji, prosta administracja i zdolność do obsługi wielu platform to niezaprzeczalne zalety klienta internetowego Doxis4 w pracy z dokumentami, aktami, operacjami i zadaniami. Tam, gdzie procesy biznesowe wykraczają poza granice przedsiębiorstwa, także można skorzystać z zalet klienta internetowego Doxis4. Każdy, kto na swoim komputerze lub tablecie zainstalował przeglądarkę Internet Explorer, Firefox lub Chrome i ma dostęp do odpowiedniego połączenia sieciowego. może pracować z zastosowaniem Doxis4 webCube.

Doxis4 webCube to uniwersalny klient internetowy pakietu Doxis4 iECM. Archiwizacja, dostęp do dokumentów, akt, procesów i zadań oraz praca z nimi – wszystkie funkcje są dostępne w jednym kliencie internetowym, niezależnie od danego systemu operacyjnego i stosowanej platformy sprzętowej. Dzięki użyciu nowoczesnych i uniwersalnych technologii sieciowych Doxis4 webCube otwiera niemal nieograniczone możliwości zastosowania i integracji – od kompleksowego klienta ECM dla zaawansowanych użytkowników poprzez możliwość współpracy z zewnętrznymi partnerami projektowymi i biznesowymi aż po selektywne łączenie z innymi aplikacjami sieciowymi, wiki i portalami klientów.

Wydajna infrastruktura ECM pakietu Doxis4 iECM połączona z centralnym repozytorium treści Doxis4 stanowi bazę dla pracy z przeglądarkowym klientem Doxis4 webCube. Oprócz elastycznych możliwości dostępu, bazujących na sieci Internet, dostępne są również: klient Doxis4 dla systemu Windows i w wersji mobilnej, których można jednocześnie używać w tym samym rozwiązaniu. 

Program Doxis4 webCube można dostosowywać zarówno do potrzeb organizacji jak i do indywidualnych potrzeb użytkownika. Doxis4 webCube oferuje zwykły komfort użytkowania aplikacji desktopowej, włączając w to funkcję „drag & drop”, wstążki kontekstowe, przesuwalne okna i wiele innych funkcji. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii sieciowych praca z Doxis4 webCube staje się tak wygodna, jak tylko jest to możliwe w zakresie oferowanym przez przeglądarkę.

Wyszukiwanie w przeglądarce i wyświetlanie wyników

W przypadku dostępu do pełnego zasobu informacji program Doxis4 webCube oferuje te same, wygodne funkcje wyszukiwania jak klient Windows: m.in. wyszukiwanie szybkie, wyszukiwanie indeksowe i inteligentne wyszukiwanie pełnotekstowe oraz hierarchiczną nawigację w aktach.

Nowa przeglądarka formatu HTML5 rozpoznaje ponad 300 różnych formatów plików i daje szerokie możliwości dodawania adnotacji dostępne w kliencie Windows także w przeglądarce internetowej.

Archiwizacja, edycja i workflow w przeglądarce

Uniwersalny klient internetowy pakietu Doxis4 iECM umożliwia użytkownikowi archiwizację oraz ponowne wyszukiwanie i edycję dokumentów, akt, operacji i zadań za pomocą tylko jednego klienta. Doxis4 webCube umożliwia ewidencjonowanie i usunięcie z ewidencji tzw. „żyjących” dokumentów, tworzenie wersji roboczych, dodawanie różnych adnotacji oraz kontrolowane przekazywanie dokumentów do dalszego przetwarzania. Zakończone dokumenty Doxis4 webCube archiwizuje w sposób zabezpieczony przed modyfikacją w archiwum Doxis4.

Integracja w przeglądarce

Możliwość integracji z innymi stronami internetowymi i portalami oraz sterowanie za pośrednictwem URL i iFrame otwiera dla Doxis4 szerokie spektrum funkcji także w przypadku innych rozwiązań internetowych stosowanych w firmie, jak np. Intranet lub portal dla klientów. Dzięki Doxis4 webCube można sterować uprawnieniami i dostępami za pomocą wszystkich procedur uwierzytelniania. Przykładowo, w strony portalowe można wbudować osobistą skrzynkę roboczą Doxis4 lub wstępnie skonfigurowane listy wyników.

Doxis4 cubeWiki (połączenie nazwy Doxis4 webCube z pojęciem Wiki) umożliwia – w przypadku pakietu Doxis4 iECM – tworzenie stron Wiki, do zawartości których można uzyskać dostęp bezpośrednio z Doxis4 webCube. 

Więcej na temat Doxis4 webCube

Zalety

 • Uniwersalny klient internetowy ECM do dokumentów, akt, operacji i zadań
 • Pełna obsługa wszystkich popularnych przeglądarek internetowych (Internet Explorer, Firefox, Chrome)
 • Możliwość jednoczesnego użycia klienta Windows, internetowego i mobilnego w jednym rozwiązaniu
 • Bezpieczne podłączenie partnerów biznesowych, filii itp.
 • Brak konieczności instalacji i prosta administracja

Możliwości & zalety

 • Klient niezależny od sprzętu i platformy

  Doxis4 webCube to uniwersalny klient internetowy ECM pakietu Doxis4 iECM. Można z niego korzystać niezależnie od sprzętu i systemu operacyjnego z poziomu jednej z popularnych przeglądarek internetowych (Internet Explorer, Firefox, Chrome). W celu rozpoczęcia pracy z dokumentami, aktami, operacjami i zadaniami na różnego typu urządzeniach w stale zmieniających się lokalizacjach nie ma konieczności wykonywania instalacji na stanowisku roboczym.

 • Wydajne interfejsy internetowe

  Zastosowanie nowoczesnych technologii HTML5 czyni pracę w oprogramowaniu Doxis4 webCube tak komfortową i efektywną, jak w przypadku pracy w pakiecie Microsoft Office i typowych aplikacjach systemu Windows. Dokumenty można przenosić korzystając z techniki „drag & drop”. Kontekstowe wstążki automatycznie dostosowują się do bieżącego obszaru zastosowań – podobnie jak w pakiecie Microsoft Office. Centralna struktura klienta Doxis4 webCube pozwala na konfigurację wszystkich elementów interfejsu oraz na ich dostosowanie do określonej grupy użytkowników oraz scenariuszy zastosowania.

 • Spersonalizowane stanowisko pracy

  Doxis4 webCube udostępnia każdemu zalogowanemu użytkownikowi pełne internetowe stanowisko robocze z bezpośrednim dostępem do istotnych informacji w repozytorium treści. Należą do nich aktualnie oczekujące zadania w osobistej skrzynce roboczej, grupowych skrzynkach roboczych oraz dalszych skrzynkach roboczych udostępnionych dla zalogowanych użytkowników. W celu uzyskania szybkiego dostępu do określonych dokumentów i akt oraz często używanych ustawień wyszukiwania, użytkownik może zdefiniować własne katalogi.

 • Zintegrowany widok dokumentów

  Dzięki Doxis4 webCube możliwe jest wyświetlanie dokumentów w specjalnych formatach, które w przeciwnym przypadku można wyświetlać wyłącznie po zainstalowaniu aplikacji, w których zostały one utworzone. Przeglądarka standardu HTML5 zintegrowana z Doxis4 webCube umożliwia wyświetlanie i dodawanie adnotacji do dokumentów w 300 formatach. Należą do nich wszystkie typowe formaty, takie jak pliki graficzne lub dokumenty pakietu Office. Oryginalną aplikację trzeba zainstalować na urządzeniu wyłącznie w celu edycji danych dokumentów. Poszczególne strony dokumentów będą przygotowywane do wyświetlenia przez serwer i następnie przesyłane do przeglądarki.

 • Integracja z wiki i portalem

  Dzięki Doxis4 webCube za pośrednictwem metadanych i wyszukiwania pełnotekstowego można odszukiwać treści wiki zarchiwizowane w repozytorium treści Doxis4. Możliwość integracji treści wiki – Doxis4 cubeWiki – tworzy możliwą do wspólnej edycji platformę zarządzania wiedzą w obrębie środowiska Doxis4 iECM. Połączenie Doxis4 webCube i cubeWiki działa także w innym kierunku lub dla innych stron portalowych: z pomocą tzw. portletów można w stronach internetowych i Wiki bezpośrednio zaimplementować wiele funkcji Doxis4 webCube.

 • Typowe bezpieczeństwo także w sieci

  Logowanie za pośrednictwem Doxis4 webCube odbywa się, jak zwykle, na serwerze Doxis4. Analogicznie można tu użyć także zarządzania użytkownikami Windows. Po uwierzytelnieniu użytkownika funkcja zarządzania użytkownikami Doxis4 korzysta z koncepcji uprawnień. Z uprawnienia określonego raz w oprogramowaniu Doxis4 cubeDesigner korzystają uniwersalnie wszystkie klienty Doxis4. Jeżeli klient internetowy Doxis4 umożliwia partnerom handlowym i uczestnikom projektu dostęp do dokumentów i akt lub branie udziału w operacjach, podczas logowania można skorzystać z już istniejących danych bazowych (klientów, dostawców, partnerów) oraz kont użytkowników. Upraszcza to administrację i gwarantuje, że partnerzy handlowi będą mieć dostęp wyłącznie do własnych dokumentów, akt i operacji.

 • Równoległe użytkowanie z innymi klientami i urządzeniami

  Doxis4 webCube to jedna z wielu możliwości uzyskiwania dostępu do dokumentów, akt, operacji i zadań w środowisku Doxis4. W zależności od sytuacji roboczej, potrzebnych funkcji i częstotliwości użytkowania, pracownicy mogą korzystać z odpowiedniego klienta Doxis4 – także w wersji dla systemu Windows lub mobilnej – na komputerach osobistych, notebookach, tabletach lub smartfonach. Używanie Doxis4 webCube zalecane jest na wszystkich urządzeniach o rozmiarach tabletu albo większych; dla smartfonów polecany jest raczej klient Doxis4 mobileCube. Dzięki Doxis4 webCube można korzystać z aktualnych wersji dokumentów, potrzebnych akt, operacji i zadań w dowolnym momencie i niezależnie od lokalizacji. Zaletą jest centralna i jednolita koncepcja użytkowników, zdefiniowana w Doxis4 cubeDesigner jako niezależna od używanego klienta.

Uniwersalny klient internetowy

Doxis4 webCube umożliwia szybki i prosty dostęp do formularzy wyszukiwania i archiwizacji, skrzynek roboczych i ulubionych w środowisku Doxis4 iECM. Dzięki kontekstowym paskom menu, nawigacji za pośrednictwem zakładek, konfigurowalnym widokom itp. można w komfortowy sposób korzystać z wszystkich funkcji z poziomu jednolitego internetowego interfejsu – analogicznego do typowego interfejsu pakietu Office.

Test
Preview Lupe
Screen
Test
Preview Lupe
Screen

Szybko do celu

Użytkownik kilkoma kliknięciami myszki może dostosować klienta Doxis4 webCube do indywidualnych wymagań i zadań. Za pośrednictwem grupy ulubionych i listy ostatnio otwartych treści w szybki i komfortowy sposób można uzyskać dostęp do wyszukiwania, dokumentów, akt i zadań. Funkcja ulubionych ogólnych i osobistych jest dostępna nie tylko dla pojedynczych obiektów, lecz także dla powtarzających się wyszukiwań. 

Bezpieczne i ustrukturyzowane udostępnianie informacji

Za pośrednictwem przeglądarki internetowej osoby z zewnątrz uzyskają bezpieczny, niezależny od lokalizacji dostęp do udostępnionych im akt, dokumentów, kalendarzy, zadań i procesów. Zamiast pobierać załączniki e-mailowe lub korzystać z udostępniania plików, i tym samym narażać się na zagrożenia dla bezpieczeństwa i bałagan związany z różnymi wersjami, można sięgnąć po Doxis4, dzięki któremu wspólna baza informacji jest odpowiednio zabezpieczona i aktualna.

Test
Preview Lupe
Screen

Doxis4 webCube – informacje

Klient internetowy

 • Praca z dokumentami i aktami oraz przetwarzanie operacji w jednej, uniwersalnej i pracującej w przeglądarce aplikacji
 • Interfejs użytkownika łączy najnowsze technologie sieciowe z wyglądem i funkcjami pakietu Office (funkcja „drag & drop”, wstążki, zakładki, i wiele innych)
 • Zakres funkcji i interfejsy są możliwe do konfiguracji dla różnych scenariuszy zastosowań oraz grup użytkowników
 • Możliwość osobistego i indywidualnego dostosowania: ulubionych, widoków, katalogów, itp.
 • Standardowa architektura sieciowa – oparta na serwletach J2EE, JSP jako Template Engine
 • Obsługa Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome
 • Single Sign-on za pośrednictwem uwierzytelniania systemu Windows (Kerberos) 

Wyszukiwanie i wyświetlanie

 • Wyszukiwanie w całym repozytorium treści Doxis4 za pośrednictwem różnych formularzy wyszukiwania lub funkcji wyszukiwania szybkiego, w zależności od przypadku zastosowania
 • Wyszukiwanie indeksowe wg atrybutów dokumentów
 • Wyszukiwanie pełnotekstowe wg treści dokumentów – z tolerancją błędów i niezależne językowo
 • Kombinacja wyszukiwania wg atrybutów i treści dokumentów
 • Dynamiczne listy wyników z funkcjami filtrowania, sortowania i grupowania
 • Dostęp do dokumentów, wyszukiwania i skrzynek roboczych za pośrednictwem funkcji czytnika RSS
 • Rozpoznawanie ponad 300 różnych formatów plików – z możliwością dodawania adnotacji i ładowania kolejnych stron
 • Funkcja konwersji w locie pliku graficznego na format .PDF

 

Archiwizacja i indeksowanie

 • Archiwizacja i przypisywanie (np. w aktach/rejestrach) za pomocą „drag & drop”
 • Ręczne lub automatyczne indeksowanie – wg atrybutów lub treści dokumentów
 • Uniwersalnie konfigurowalne maski archiwizacji i metody rejestracji metadanych
 • Wsparcie kontekstowe podczas wprowadzania wartości indeksów dzięki funkcji podpowiedzi

Edycja i Collaboration

 • Zarządzanie wersjami oraz mechanizm ewidencjonowania/usuwania z ewidencji
 • Edycja „żyjących” dokumentów w zespole (Collaboration)
 • Funkcja subskrypcji, umożliwiająca otrzymywanie powiadomień o zmianach wprowadzonych do danych dokumentów i akt oraz zaktualizowanych wynikach wyszukiwania
 • Korzystanie z mechanizmów blokowania i kasowania
 • Rozbudowane narzędzia do umieszczania adnotacji dotyczących wskazówek edycyjnych, oznaczania i komentowania

Integracja sieciowa

 • Natywna integracja z Wiki wraz z wersjonowaniem dokumentów i funkcjami edycji w Doxis4
 • Kombinowane wyszukiwanie „normalnych” dokumentów i dokumentów Wiki
 • Zarządzanie wersjami i uprawnieniami DMS także dla dokumentów Wiki
 • Komponenty sieciowe przystosowane do mashupu / wywoływania URL (takie jak w Google Maps)
 • Implementacja portletów w stronach internetowych dla masek i list wyników

Administrowanie

 • Możliwość współdzielenia
 • Zintegrowane otoczenie rozwojowe i dostosowywanie wersji językowych – Doxis4 cubeDesigner
 • Możliwość swobodnego kształtowania wyglądu masek archiwizacji, wyszukiwania i list wyników
 • Możliwość indywidualnej konfiguracji widoków, uprawnień i zezwoleń
 • Obszerne możliwości skryptowe
 • Administracja scentralizowana i zdecentralizowana (schematami użytkowników, grup lub ról)
Funkcjonalność +Content wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników
Klient internetowy pakietu Doxis4 iECM - Doxis4 webCube
Fact Sheet

Klient internetowy pakietu Doxis4 iECM - Doxis4 webCube

Fact Sheet »