www.sergroup.com/de/ www.sergroup.com/en/ www.sergroup.com/fr/ www.sergroup.com/ru/ www.sergroup.com/pl/ www.sergroup.com/es/ www.sergroup.com/pt/

To MOJA aplikacja ECM do dokumentów, akt oraz operacji

Uniwersalny klient ECM do zastosowania na stanowiskach roboczych Windows –
Doxis4 winCube

Ergonomia oprogramowania oraz zakres funkcji są decydującymi czynnikami dla akceptacji i produktywności użytkownika. Doxis4 winCube łączy najnowsze koncepcje projektowania GUI i został przygotowany z nastawieniem na użyteczność. To nie Ty masz się dostosować do oprogramowania, to Doxis4 wykona to, czego chcesz. Menu kontekstowe oszczędzą męczącego szukania odpowiedniej funkcji. Doxis4 „wie”, co jest potrzebne na danym etapie pracy i „przewiduje”, co będzie robione w następnym.

Doxis4 winCube to uniwersalny klient Windows pakietu Doxis4 iECM. Obsługuje on rozmaite obszary funkcjonalne codziennej pracy z informacjami: od gromadzenia dokumentów, akt i procesów, przez indeksowanie, edycję, wyszukiwanie i prezentację aż do opracowywania zadań i zdarzeń. Dzięki spersonalizowanym interfejsom w znanym stylu Microsoft Office aplikacja Doxis4 winCube – jako ergonomiczny klient ECM dla stanowisk roboczych Windows – charakteryzuje się różnorodnością funkcji w połączeniu z indywidualnym komfortem obsługi.

Wydajna infrastruktura ECM pakietu Doxis4 iECM połączona z centralnym repozytorium treści Doxis4 stanowi bazę dla pracy z Doxis4 winCube. Oprócz klienta Windows Doxis4 dostępny jest też klient internetowy i mobilny, których można używać jednocześnie w jednym rozwiązaniu. Dzięki temu wszyscy pracownicy i ew. osoby z zewnątrz pracują z wykorzystaniem tych samych, aktualnych informacji i zależnie od okoliczności mogą używać do tego celu komputerów osobistych, notebooków, tabletów lub smartfonów.

Doxis4 winCube to symbol przyłożenia szczególnej wagi do nowoczesnej i przede wszystkim możliwej do dostosowania koncepcji obsługi. Osoba, która używa pakietu Microsoft Office, równie szybko nauczy się obsługi interfejsu Doxis4 winCube. Od kontekstowych wstążek aż po paski nawigacji à la Outlook – klient ECM firmy SER gładko integruje się z środowiskiem Microsoft Windows. Interfejsy użytkownika można dostosowywać zarówno do wymogów organizacji jak i użytkownika – włącznie z takimi elementami jak ulubione, widoki oraz szablony wyszukiwania. Dzięki temu dokumentami, aktami i operacjami można efektywnie zarządzać i korzystać z nich za pośrednictwem nowoczesnego interfejsu użytkownika. Uzupełnieniem oferty funkcjonalności jest możliwość pracy z szablonami dokumentów, dodawania adnotacji, funkcja offline oraz zintegrowane funkcje skanowania, OCR i kodów kreskowych przeznaczone dla stanowisk pracy zajmujących się gromadzeniem danych.

Wyszukiwanie i wyświetlanie

Dzięki Doxis4 winCube użytkownik ma dostęp do całego zasobu informacji – oczywiście z uwzględnieniem jego praw dostępu. Komfortowe funkcje wyszukiwania, takie jak wyszukiwanie szybkie, indeksowe i inteligentne wyszukiwanie pełnotekstowe oraz hierarchiczna nawigacja w aktach zapewniają szybkie i dokładne wyszukiwanie potrzebnych informacji.

Zintegrowana przeglądarka rozpoznaje ponad 300 formatów plików – także wtedy, gdy nie są zainstalowane odpowiednie aplikacje.

Zapis, edycja i workflow

Uniwersalny klient Windows Doxis4 iECM umożliwia użytkownikowi zapis i archiwizację oraz ponowne wyszukiwanie i edycję dokumentów, akt, operacji i zadań za pomocą tylko jednego klienta. Doxis4 winCube umożliwia ewidencjonowanie i usuwanie z ewidencji „żyjących” dokumentów, tworzenie wersji roboczych, dodawanie różnych adnotacji oraz kontrolowane przekazywanie dokumentów do dalszego przetwarzania. Ukończone dokumenty Doxis4 winCube archiwizuje w sposób zabezpieczony przed modyfikacją w archiwum Doxis4.

Więcej na temat Doxis4 winCube

Zalety

 • Uniwersalna aplikacja Windows do dokumentów, akt, operacji i zadań
 • Certyfikowana dla Windows 7 i Windows 8
 • Jednolite, aktualne informacje dostępne w każdej chwili w centralnym repozytorium treści Doxis4, także offline
 • Możliwość jednoczesnego korzystania z klienta Windows, internetowego i mobilnego w jednym rozwiązaniu

Możliwości & zalety

 • Uniwersalna aplikacja ECM o elastycznym zachowaniu

  Doxis4 winCube to wszechstronny klient Windows ECM umożliwiający codzienną pracę z dokumentami, aktami, operacjami i zadaniami. W zależności od scenariusza zastosowania i grupy użytkowników – od użytkowników okazjonalnych do użytkowników zaawansowanych – zakres funkcji i interfejs użytkownika mogą się bardzo różnić. Dodatkowo można używać indywidualnie konfigurowalnych widoków, uprawnień i zezwoleń. Kontekstowe wstążki automatycznie dostosowują się do bieżącego obszaru zastosowań – podobnie jak w pakiecie Microsoft Office.

 • Spersonalizowane stanowisko robocze Windows

  Doxis4 winCube udostępnia każdemu użytkownikowi pełne stanowisko robocze ECM z bezpośrednim dostępem do istotnych informacji w repozytorium treści. Należą do nich aktualnie oczekujące zadania w osobistej skrzynce roboczej, grupowych skrzynkach roboczych oraz dalszych skrzynkach roboczych udostępnionych dla zalogowanych użytkowników. Ostatnio używane lub oznaczone jako „ulubione” dokumenty, akta, operacje, zadania i wyniki wyszukiwania można jednym kliknięciem wywołać ponownie. Po uruchomieniu klienta Doxis4 winCube często potrzebne funkcje i zestawienia są dostępne natychmiast dzięki funkcji autostartu. Do dalszych możliwości personalizacji należy funkcja paska szybkiego dostępu, własne układy i listy wyników oraz elementy nawigacyjne, a także ustawienia osobiste wyświetlania, eksportu lub druku.

 • Funkcjonalność online

  Doxis4 winCube umożliwia wyświetlanie lub edycję treści z repozytorium treści Doxis4 bez podłączenia do sieci. Zanim na przykład wybierzesz się z notebookiem w podróż służbową do klienta, załaduj żądane dokumenty lub kompletne akta do pamięci podręcznej (cache). W rezultacie, treści te będą zawsze dostępne w trybie offline celem ich wyświetlenia lub edycji. Aby uprościć pobieranie i ostateczne zatwierdzanie zmian, w kliencie Doxis4 winCube zintegrowano menedżera pobierania, synchronizującego treści w tle.

 • Zintegrowany widok dokumentów

  Dzięki Doxis4 winCube możliwe jest wyświetlanie dokumentów w specjalnych formatach (np. rysunków Autocad, Visio-Charts lub innych), które w przeciwnym przypadku można wyświetlać wyłącznie po zainstalowaniu aplikacji, w których zostały one utworzone. Ma to duże znaczenie szczególnie z powodu ochrony przed modyfikacją, gdy po latach konieczne jest wyświetlenie danych dokumentów, a oryginalne aplikacje, w których zostały utworzone, nie są już dostępne. Przeglądarka zintegrowana z Doxis4 winCube umożliwia wyświetlanie i dodawanie adnotacji do dokumentów w ponad 300 formatach. Należą do nich wszystkie typowe formaty, takie jak pliki graficzne lub dokumenty pakietu Office. Oryginalną aplikację trzeba zainstalować na urządzeniu wyłącznie w celu edycji danych dokumentów. W kompaktowym trybie odczytu wielostronicowe dokumenty można wyświetlać i przeglądać w jeszcze bardziej przejrzysty sposób. 

 • Równoległe użytkowanie z innymi klientami i urządzeniami

  Doxis4 winCube to jedna z wielu możliwości uzyskiwania dostępu do dokumentów, akt, operacji i zadań w środowisku Doxis4. W zależności od sytuacji roboczej, potrzebnych funkcji i częstotliwości użytkowania, pracownicy mogą korzystać z odpowiedniego klienta Doxis4 – także w wersji przeglądarkowej lub mobilnej – na komputerach osobistych, notebookach, tabletach lub smartfonach. W ten sposób aktualne wersje dokumentów, potrzebne akta, operacje i zadania są zawsze dostępne, niezależnie od miejsca, i może z nich korzystać wielu użytkowników jednocześnie. Niezależnie od danego klienta lub urządzenia, rolami i uprawnieniami można sterować centralnie, uniwersalnie i jednolicie w oprogramowaniu Doxis4 cubeDesigner.

Efektywna praca

Doxis4 winCube łączy w swoim elastycznym interfejsie użytkownika typowe elementy obsługi pakietu Office (wstążki z menu kontekstowymi, panel nawigacyjny oprogramowania Outlook itp.) z pomocnymi cechami przeglądarkowymi (zakładki, takie jak w przeglądarce, podpowiedzi podczas wprowadzania słów do wyszukiwania itp.). Dzięki temu użytkownik szybko odnajduje się w tym środowisku i ma dostęp do formularzy wyszukiwania i archiwizacji, skrzynek roboczych i ulubionych za pośrednictwem jednolitego, typowego interfejsu. 

Test
Preview Lupe
Screen
Test
Preview Lupe
Screen

Trafne wyszukiwanie

Doxis4 winCube zapewnia przejrzystość i precyzyjność wyników także w przypadku obszernych zasobów informacji w repozytorium treści Doxis4: Funkcje wyszukiwania i listy wyników, które można też wywoływać w innych aplikacjach systemu Windows po użyciu odpowiednich skrótów klawiaturowych. Tabelaryczne listy wyników można szybko dostosować poprzez użycie funkcji filtrów, grupowania i sortowania. Ponadto listy wyszukiwania można przedstawić w formie kalendarzowej z odniesieniami do dat lub porównać określone wartości wskaźników w skompresowanym widoku. 

Krótka uwaga

Wszystko, co należy wiedzieć lub uwidocznić odnośnie do treści danego dokumentu, można do niego wprowadzić dzięki funkcji adnotacji. Adnotacje utworzone w Doxis4 winCube są widoczne dla wszystkich pracowników – zakładając, że posiadają odpowiednie uprawnienia – i niezależnie do tego, czy koledzy mają dostęp do dokumentu za pośrednictwem klienta Windows, mobilnego lub internetowego. Szybko i bezpiecznie można też dodawać adnotacje osobiste lub poufne: bezpośrednio w danym miejscu, ale bez zmiany treści dokumentu lub unikając niepotrzebnego powielania dla użytku osobistego.

Test
Preview Lupe
Screen

Doxis4 winCube – informacje

Klient Windows

 • Praca z dokumentami, aktami, operacjami i zadaniami w jednej, uniwersalnej aplikacji Windows
 • Interfejsy użytkownika zbliżone wyglądem do systemu Windows i Office (wstążki, zakładki, wirtualne paski nawigacyjne i wiele innych.)
 • Zakres funkcji i interfejsy konfigurowalne do różnych scenariuszy zastosowania i grup użytkowników
 • Możliwość spersonalizowanej i indywidualnej konfiguracji: ulubione, widoki, układy, pozycje itp.
 • Certyfikowany dla Windows 7 i Windows 8
 • Single Sign-on za pośrednictwem uwierzytelniania systemu Windows (Kerberos) 

Wyszukiwanie i wyświetlanie

 • Wyszukiwanie w całym repozytorium treści Doxis4 za pomocą różnego typu formularzy wyszukiwania lub funkcji wyszukiwania szybkiego, w zależności od przypadku zastosowania
 • Wyszukiwanie indeksowe wg atrybutów dokumentów
 • Wyszukiwanie pełnotekstowe wg treści dokumentów
 • Wyszukiwanie kombinacyjne wg atrybutów i treści dokumentów
 • Wyszukiwanie szybkie z poziomu dowolnej aplikacji z użyciem skrótu klawiszowego
 • Dynamiczne listy wyników z funkcjami sortowania, grupowania i filtrowania
 • Przeglądarka rozpoznająca ponad 300 formatów plików – szybka funkcja podglądu z widokiem miniaturek, nowym trybem odczytu i podglądem oryginalnego pliku
 • Tryb offline do wyświetlania dokumentów także bez połączenia z Doxis4

Import, archiwizacja i indeksowanie

 • Import pojedynczych dokumentów, struktury folderów i katalogów
 • Archiwizacja i przypisywanie (np. akt/rejestrów) funkcją „drag & drop”
 • Ręczne i automatyczne indeksowanie – wg atrybutów lub treści dokumentów
 • Wsparcie kontekstowe podczas wprowadzania wartości indeksowych dzięki funkcji podpowiadania
 • Bezpośredni dostęp z poziomu aplikacji pakietu Office wraz z szablonami dokumentów i funkcją mapowania metadanych
 • Podpis elektroniczny – po zastosowaniu karty chipowej

Edycja i Collaboration

 • Zarządzanie wersjami i mechanizm ewidencjonowania/usuwania z ewidencji dokumentów
 • Edycja „żyjących” dokumentów w zespole (Collaboration)
 • Funkcja subskrypcji, umożliwiająca otrzymywanie powiadomień o zmianach wprowadzonych do danych dokumentów i akt oraz wyszukiwaniu
 • Rozbudowane narzędzia do umieszczania adnotacji dotyczących wskazówek edycyjnych, oznaczania i komentowania
 • Edycja offline (także bez dokumentów usuniętych z ewidencji)

Skanowanie

 • Wydajne, lokalne sterowanie skanerem
 • Zarządzanie profilami skanera
 • Obsługa skanerów standardu ISIS
 • Obsługa funkcji OCR & kodu kreskowego

Administrowanie

 • Możliwa do współdzielenia obsługa wieloserwerowa
 • Zintegrowane otoczenie rozwojowe i dostosowywanie wersji językowych – Doxis4 cubeDesigner
 • Możliwość swobodnego kształtowania wyglądu masek archiwizacji, wyszukiwania i list wyników
 • Możliwość indywidualnej konfiguracji widoków, uprawnień i zezwoleń
 • Obszerne możliwości skryptowe
 • Administracja scentralizowana i zdecentralizowana (schematami użytkowników, grup lub ról)
Funkcjonalność +Content wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników
Klient pakietu Doxis4 iECM dla systemu Windows - Doxis4 winCube
Fact Sheet

Klient pakietu Doxis4 iECM dla systemu Windows - Doxis4 winCube

Fact Sheet »