Większe bezpieczeństwo
to większe zaufanie

Zgodność z RODO dzięki Doxis

Certyfikaty

Zarządzaj danymi osobowymi zgodnie z RODO

Bezpieczeństwo

Bezpiecznie przechowuj, chroń, zatwierdzaj i usuwaj informacje

Dokumentowanie

Udowodnij dostęp, przetwarzanie, przekazanie i usunięcie danych – w każdej chwili

Unikaj ryzyka, twórz zaufanie

Z Doxis możesz przetwarzać i chronić dane wrażliwe klientów i partnerów biznesowych.

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) obowiązuje wszystkie firmy, które mają siedzibę lub prowadzą działalność na terenie UE. Wyzwanie? Dane partnerów biznesowych i klientów podlegają specjalnym regulacjom ochrony danych. Z Doxis możesz spełnić wszystkie te wymogi. Umowy, zamówienia, faktury, wiadomości e-mail, nazwiska, adresy, informacje bankowe i ubezpieczeniowe: wszystkie dokumenty i dane zawierające odwołania do osób można przechwycić, przechowywać i przetwarzać, a potem przenieść i usunąć w sposób dający się zweryfikować. Platforma Doxis jest certyfikowana na zgodność z tymi wymogami. Możesz uniknąć kar finansowych oraz, w najgorszym razie, zakazu prowadzenia działalności. Chroń zaufanie swoich klientów i partnerów biznesowych oraz zarządzaj swoimi informacjami zgodnie z RODO dzięki Doxis.

Zgodność z RODO dzięki Doxis: Korzyści dla firm

1

Zgodność z RODO dzięki certyfikowanemu oprogramowaniu

2

Szybkie znajdowanie danych w nieuporządkowanej treści

3

Bezpieczne przechwytywanie, przechowywanie i przetwarzanie wrażliwych danych

4

Usuwanie informacji w sposób, który można prześledzić

5

Pełna ochrona danych we wszystkich procesach biznesowych

6

Łatwe przestrzeganie okresów retencji

Testowane bezpieczeństwo

Doxis posiada certyfikat na zgodność z RODO.

Certyfikacja Doxis na zgodność z RODO daje Ci pewność, że chronisz, przechowujesz, usuwasz i zatwierdzasz dane osobowe zgodnie z wymogami RODO. Certyfikat wystawiła renomowana firma audytorska Ebner Stolz.

Najlepsze praktyki

Dane klientów w najlepszych rękach

Nie tylko w UE dane osobowe są chronione przez rygorystyczne przepisy. Sunrise to największy dostawca usług telekomunikacyjnych w Szwajcarii. Doxis pomaga mu spełnić krajowe wymogi ochrony danych. Przeczytaj tutaj, czemu 3,43 mln klientów Sunrise tak bardzo ufa swojemu dostawcy usług telekomunikacyjnych.

CZYTAJ TERAZ

Poznaj wymogi RODO i przestrzegaj ich

Doxis zapewnia Ci techniczne możliwości spełnienia kluczowych wymogów RODO.

Prawo do usunięcia danych – Artykuł 17 RODO

Klienci, pracownicy i partnerzy mogą zażądać usunięcia ich danych w każdej chwili, jeśli dane te nie są już potrzebne do realizacji celu, w jakim zostały zebrane. Dzięki Doxis znajdziesz wszystkie niezbędne dane i usuniesz je w sposób, który można zweryfikować.

Prawo do przenoszenia danych – Artykuł 20 RODO

Stosunki biznesowe z jednym z wykonawców dobiegają końca? Ma on prawo otrzymać wszystkie swoje dane. Doxis przesyła niezbędne informacje w formie przeznaczonej do odczytu komputerowego i dokumentuje prawidłową odpowiedź.

Bezpieczeństwo przetwarzania – Artykuł 32 RODO

Przetwarzanie danych osobowych regulują specjalne przepisy o prywatności. Tylko upoważnione osoby mogą przetwarzać dane w konkretnych celach. Trzeba także zagwarantować niezmienność danych. Wszystko to zapewnisz z Doxis.

Porada

Działasz zgodnie z RODO? Sprawdź teraz!

Za naruszenie RODO grożą kary, np. grzywny do 20 mln EUR lub 4% całkowitych przychodów firmy (w zależności od tego, która z tych kwot jest wyższa). Sankcje obejmują też zakaz prowadzenia działalności. Dzięki Doxis unikniesz tego ryzyka: Dowiedz się tutaj, jak Doxis może Ci pomóc przestrzegać RODO w sposób umożliwiający śledzenie.

CZYTAJ TERAZ

Ochrona danych – teraz to proste

Doxis daje Ci pewność, że wszystkie informacje i procesy są zgodne z RODO.

Identyfikacja informacji

Nazwiska, daty urodzenia, adresy i inne: Doxis znajdzie dane osobowe wszędzie, również w zintegrowanych systemach ERP i CRM. To podstawa kompleksowego zarządzania informacjami zgodnego z RODO.

Oznaczanie informacji

Z Doxis możesz oznaczać nowe dane osobowe na samym początku. Dzięki temu można natychmiast znajdować, przesyłać i usuwać wszystkie dane, dokumenty i procesy zawierające wskazane informacje.

Ochrona danych

Kto ma dostęp do danych osobowych? Kto może przetwarzać i usuwać dane? W Doxis możesz to określić dla wszystkich dokumentów, procesów i danych osobowych w całej organizacji.

Wszystko udokumentowane

Doxis śledzi wszystkie zdarzenia uzyskania dostępu, wprowadzania zmian, kasowania i przesyłu danych, by wykazać Twoją zgodność z RODO. Ponadto Doxis w sposób umożliwiający śledzenie rejestruje środki organizacyjne wdrożone w celu przestrzegania RODO.

Holger Klindthworth, Ebner Stolz

Oprogramowanie Doxis przeszło stosowny audyt. Używane prawidłowo i w połączeniu z mechanizmami kontroli organizacyjnej pozwala firmom spełniać wymogi ochrony danych narzucone przez RODO.

Holger Klindthworth, Ebner Stolz

Broszura

Okresy retencji i zgodność z RODO

Klient lub partner biznesowy w każdej chwili może zażądać usunięcia jego danych osobowych. A co z fakturami i innymi dokumentami, które musisz przechowywać na potrzeby rozliczeń podatkowych? W tych przypadkach obowiązuje ustawowy okres retencji. Doxis zapewnia Ci gotowość na każdą sytuację:

  • Zapobiegaj dostępowi do konkretnych informacji oraz ich przetwarzaniu
  • Automatycznie zachowuj zgodność z ustawowymi okresami retencji
  • Po upływie terminu Doxis całkowicie usuwa dane osobowe
CZYTAJ TERAZ

Odkryj Doxis!

Dane osobowe są przechowywane w całej Twojej firmie. Z Doxis możesz wdrożyć rozwiązania cyfrowe pozwalające przestrzegać RODO i zachować zgodność z wieloma innymi wymogami na całym świecie: od zarządzania dokumentami do procesów międzydziałowych i bezpiecznej współpracy z zewnętrznymi partnerami biznesowymi.

Odkryj Doxis

Czekamy na wiadomość od Ciebie!

Skontaktuj się z nami! Chętnie odpowiemy na pytania o zarządzanie treścią w przedsiębiorstwie z Doxis. Chcesz poznać Doxis osobiście? Z przyjemnością przeprowadzimy dla Ciebie pokaz na żywo.

Jaka jest suma 8 i 8?