Widok 360° pracy nad sprawami prawnymi

ECM dla działów prawnych

ECM dla spraw prawnych

Z Doxis możesz przejrzyście i bezpiecznie zarządzać wszystkimi procesami związanymi z pracą nad sprawami prawnymi.

Objętość dokumentów i danych rośnie niemal wykładniczo. Firmowe działy prawne nie powiększają się wystarczająco szybko, aby poradzić sobie z większymi obciążeniami. Jak więc nadal śledzić pracę nad sprawami, szybko przeglądać dokumenty i dostarczać informacje bezpośrednio do zespołu zarządzającego? Z Doxis! Cyfrowo zarządzaj nie tylko umowami, szablonami, wnioskami patentowymi i innymi dokumentami prawnymi, ale także aktami – systematycznie i bezpiecznie. Miej wszystkie dane potrzebne do dostarczania informacji w zasięgu ręki, jednocześnie zabezpieczając dokumenty przed utratą. Czy Twoja firma się rozwija? Korzystaj z chronionego Doxis iRoom do wymiany informacji w kontekście wspólnych przedsięwzięć oraz fuzji i przejęć. Spraw, aby Twoje przepływy pracy były łatwiejsze, szybsze i bardziej przejrzyste niż kiedykolwiek wcześniej – dzięki Doxis!

Rozwiązania ECM dla działów prawnych

Zarządzanie dokumentami i e-akta

zapewnia jednolity, uporządkowany i kontekstowy dostęp do dokumentów z kontrolą wersji sprawowaną nad wszystkimi dokumentami, a także szybkie i wygodne wyszukiwanie

Zautomatyzowane procesy weryfikacji i publikacji

zarządza koordynacją i zatwierdzaniem wszystkich dokumentów prawnych, w tym wieloetapowymi i równoległymi procesami publikacji

Elektroniczne zarządzanie umowami

udostępnia wszystkie umowy i powiązane informacje centralnie w e-aktach umów oraz koordynuje przepływy pracy nad umowami

Archiwizacja zgodna z wymogami audytów

przechowuje wszystkie dokumenty prawne w archiwum elektronicznym zgodnie z wymogami audytów i automatycznie przestrzega ustawowych okresów przechowywania

Elektroniczne monitorowanie terminów

powiadamia użytkowników przed terminami wygaśnięcia umów, terminami ich przedłużenia i wieloma innymi datami; proces eskalacji w pakiecie

Zintegrowane raporty z analizy i ze ścieżki audytu

rejestruje wszystkie kroki przetwarzania oraz analizuje czasy realizacji, wolumeny umów i inne dane

Największą zaletą systemu jest sposób, w jaki planuje nam zadania oraz przypisuje i monitoruje terminy przechowywania i usuwania. Dawniej robiliśmy to ręcznie, co było niezwykle czasochłonne i podatne na błędy.

Jens-Uwe Gehrke, Deutsche Bahn AG

Broszura

Rozwiązania dostosowane do potrzeb działów prawnych

Niezależnie od tego, czy opracowujesz i negocjujesz umowy, udzielasz porad prawnych spółkom zależnym i jednostkom operacyjnym, obsługujesz spory sądowe, czy też zajmujesz się tym wszystkim i innymi sprawami: sięgnij po cyfrowe zarządzanie wszystkimi dokumentami i procesami z Doxis. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, w jaki sposób Doxis może poprawić sposób zarządzania sprawami prawnymi.

Przeczytaj teraz

Zalety Doxis

1

Realizuj transakcje i wprowadzaj nowe produkty szybciej niż kiedykolwiek wcześniej

2

Wyeliminuj błędy w umowach i ograniczaj ryzyko

3

Niezwłocznie przedstawiaj dowody w wypadku postępowania sądowego

4

Natychmiast przekazuj informacje kierownictwu i działom

5

5. Chroń dane wrażliwe w sposób, który można wykazać (zgodność z RODO)

6

Archiwizuj dokumenty przez okresy przechowywania zgodne z wymogami audytów


Dodatkowe bezpieczeństwo dla działów prawnych

Doxis jest podstawą pracy zgodnej z przepisami .

Czy zajmujesz się danymi wrażliwymi dotyczącymi fuzji, umów o pracę czy patentów i innymi informacjami wymagającymi specjalnych środków ochronnych? Z Doxis to proste! Wiele certyfikatów świadczy o zgodności rozwiązania ECM z surowymi normami bezpieczeństwa. Z Doxis zapewniasz ochronę

  • wszystkie dokumenty prawne przed nieuprawnionym dostępem, modyfikacjami i przypadkowym usunięciem
  • przechowywanie, ochrona i (w razie potrzeby) usuwanie danych osobowych zgodnie z RODO
  • automatyczna archiwizacja zgodna z wymogami audytów i zgodność z ustawowymi okresami przechowywania

Poznaj Doxis na żywo!

Na zdalnym lub przeprowadzonym w Twojej firmie pokazie.
 

UMÓW SIĘ NA ZDALNY POKAZ NA ŻYWO


Platforma Doxis jest dostępna w różnych językach (13)

Wielojęzyczność i obsługa Unicode sprawia, że Doxis jest idealną platformą ECM do użytku międzynarodowego.

Platforma Doxis jest wysoce skalowalna dzięki architekturze wielodostępowej, którą można wdrożyć globalnie i zarządzać centralnie. Platforma Doxis jest dostępna w języku angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, portugalskim, włoskim, polskim, rosyjskim, tureckim, chińskim, węgierskim, niderlandzkim i arabskim. Oznacza to, że dzięki Doxis międzynarodowe firmy mogą zapewnić swoim zdecentralizowanym działom prawnym wszystkie interfejsy użytkownika i metadane w ich językach lokalnych.

Odkryj Doxis!

Zarządzanie dokumentami, przepływy pracy i e-akta są przeznaczone nie tylko dla działów prawnych – mogą z nich również korzystać inne obszary firmy. Doxis łatwo wdrożyć w wielu działach: to podstawa cyfryzacji procesów biznesowych w całej firmie.

Odkryj Doxis

Czekamy na wiadomość od Ciebie!

Skontaktuj się z nami! Chętnie odpowiemy na Twoje pytania o zarządzanie treścią w przedsiębiorstwie z Doxis. Chcesz poznać Doxis osobiście? Z przyjemnością przeprowadzimy dla Ciebie pokaz na żywo.

Jaka jest suma 3 i 3?