Federacja treści z Doxis

Wszystkie informacje

Jednolity dostęp do informacji ze wszystkich źródeł i we właściwym kontekście – wykorzystuj informacje w procesach biznesowych

Generuj metadane

Metadane pozwalają łączyć i chronić informacje oraz znajdować je szybciej niezależnie od miejsca ich przechowywania

Zintegruj silosy informacyjne

Wydobądź informacje na światło dzienne, wykorzystując Doxis jako łącze do Twojego środowiska dotychczasowych systemów.

Logo firmy

Muszę mieć informacje pod ręką zawsze wtedy, gdy ich potrzebuję. Chcę podejmować decyzje, automatycznie dysponując wszystkimi niezbędnymi informacjami, bez ręcznego wyszukiwania. Aby było to możliwe, informacje muszą być skonsolidowane, a wszystkie programy – połączone.

Jens Düssel, kierownik działu IT i organizacji, DEGES

Jedno źródło prawdy

Zapewnij wszystkim użytkownikom centralny, płynny dostęp do rzetelnych informacji niezależnie od miejsca ich przechowywania.

Spójne zarządzanie informacjami

Zarządzaj kluczowymi dokumentami i danymi z wielu systemów – użytkownicy szybko i łatwo znajdą potrzebne informacje.

Krótszy czas realizacji to lepsze wyniki

Dokładne informacje przyspieszają podejmowanie decyzji i pozwalają szybciej kończyć procesy biznesowe.

Wsparcie użytkowników oparte na sztucznej inteligencji

Korzystaj z usług Doxis Cognitive Services w całej firmie do klasyfikacji dokumentów, generowania metadanych i innych zadań.

Gwarancja zgodności z przepisami

Jednolicie zarządzaj dokumentami z wielu systemów, przestrzegając okresów przechowywania i zachowując bezpieczeństwo wrażliwych danych.

Usprawnione środowisko systemów

Obniż bieżące koszty, konsolidując dotychczasowe systemy i przenosząc ważne dokumenty do Doxis.

Najlepsze praktyki

Bezpośredni dostęp do wszystkich źródeł informacji

Szukanie informacji o klientach w nieuporządkowanych katalogach plików, licznych archiwach i na platformie CRM wymaga wiele cierpliwości – albo wdrożenia Doxis! W firmie Sunrise pracownicy łatwo i szybko znajdują w całej firmie wszystkie akta, dane i dokumenty klienta, których potrzebują. Czytaj dalej, by dowiedzieć się, jak ten dostawca usług telekomunikacyjnych zoptymalizował zarządzanie informacjami dzięki Doxis.

Czytaj teraz

Wykorzystaj wartość

Bazy danych, serwery, platformy ERP i CRM, Microsoft SharePoint, katalogi plików... Twoja firma przechowuje cenne informacje w różnych miejscach – zwykle odizolowanych i trudnych do znalezienia. Rezultat? Opóźnienia kluczowych procesów biznesowych i obniżona zdolność dostarczania informacji. Usługi federacji treści Doxis łączą wszystkie Twoje systemy informacyjne. Zarządzasz dokumentami i danymi spójnie i we właściwym kontekście, tworząc dla użytkowników centralny punkt dostępu do informacji niezależnie od miejsca ich przechowywania. Z Doxis wydobędziesz informacje na światło dzienne i zapewnisz płynny przebieg procesów biznesowych.

Nasze usługi federacji treści łączą odizolowane źródła treści i dają użytkownikom Doxis bezproblemowy dostęp do rozproszonych baz informacji. Ułatwiają także firmom zachowanie pełnej zgodności z przepisami oraz stosowanie analizy treści i maszynowego uczenia się. Nasza pozycja w raporcie firmy Gartner pt. „Hype Cycle for the Digital Workplace, 2019” (Cykl szumu cyfrowego miejsca pracy w 2019 r.) w obszarze usług integracji treści potwierdza słuszność naszej wizji.

dr Gregor Joeris, Dyrektor ds. technologicznych Grupy SER

dr Gregor Joeris, Dyrektor ds. technologicznych Grupy SER

Od osobnych systemów do federacji treści

Aktywne zarządzanie informacjami

Doxis znajduje informacje ze wszystkich źródeł, automatycznie przypisuje metadane oraz łączy je z e-aktami i procesami, umożliwiając aktywne wykorzystywanie informacji w procesach biznesowych.

Przydział kontekstu

Doxis automatycznie przypisuje informacje do właściwego kontekstu: faktury do akt sprzedawców, CV do rekrutacji, a zamówienia do akt dostawców.

Prosty transfer informacji

Chcesz przechowywać kolejne wersje dokumentów z katalogu plików i archiwizować je zgodnie z wymogami audytów? Po prostu przenieś je do Doxis jednym kliknięciem i korzystaj z wszystkich zalet ECM.

Jaka jest Twoja strategia obsługi treści przechowywanej w silosach?

Międzysystemowe łącza integrujące treści

33%

Migracja i konsolidacja w systemie ECM

20%

Wyszukiwanie w przedsiębiorstwie lub wyszukiwarka międzysystemowa

15%

Dalsze zarządzanie osobnymi bazami

17%

Źródło: AIIM Industry Watch: „ECM Decisions – strategic options for managing, accessing and preserving content” (Decyzje dotyczące ECM: strategiczne opcje zarządzania treścią oraz jej udostępniania i przechowywania)

To badanie AIIM pokazuje rozmaitość metod, jakie stosują firmy w celu wykorzystywania wartości informacji rozproszonych w różnych lokalizacjach. Tym niemniej 83% ankietowanych wyraziło się jasno: Brak zmian nie wchodzi w grę. Nie pozwól, by dotychczasowe silosy informacyjne Cię spowalniały. Pora wdrożyć nowe i zintegrowane strategie. Federacja treści, wyszukiwanie w przedsiębiorstwie, migracja i konsolidacja: dzięki elastycznym usługom federacji treści i licznym złączom platforma Doxis pomoże Ci wdrożyć Twoją strategię – hybrydową, skalowalną i gotową na przyszłość!

Jedno rozwiązanie dla wszystkich strategii

Doxis to znormalizowana platforma metadanych dla ECM, BPM i współpracy. Z Doxis wdrożysz wszystkie strategie obsługi treści – od wyszukiwania w przedsiębiorstwie poprzez federację treści aż do konsolidacji – za pomocą jednego oprogramowania.

Wyszukiwanie w przedsiębiorstwie

Szybko znajduj wszelkie niezbędne informacje niezależnie od formatu i miejsca ich przechowywania dzięki funkcji wyszukiwania w przedsiębiorstwie i zintegrowanej przeglądarce Doxis obsługującej ponad 250 formatów.

Federacja treści

Zarządzaj informacjami z zewnętrznych źródeł, przypisuj metadane i integruj je z procesami lub aktami elektronicznymi tak, jak gdyby były przechowywane w Doxis. To łatwe dzięki usługom federacji treści Doxis.

Migracja i konsolidacja

Przestarzałe systemy pochłaniają czas i pieniądze, które można wykorzystać lepiej. Usługa konsolidacji Doxis pozwala wyłączyć dotychczasowe systemy przy zachowaniu dostępu do wszystkich dokumentów i danych, które są przenoszone krok po kroku.


Poznaj Doxis na żywo!

Na zdalnym lub przeprowadzonym w Twojej firmie pokazie.
 

UMÓW SIĘ NA ZDALNY POKAZ NA ŻYWO


Federacja treści i zgodność z przepisami

Federacja treści z Doxis uwalnia wszystkie informacje w całej firmie. Wskazanie danych osobowych lub dokumentów podlegających okresom przechowywania w dowolnym systemie źródłowym nie jest już problemem. Z Doxis położysz fundamenty pod zarządzanie informacjami firmy zgodnie z przepisami.

 • Oznaczaj informacje jako podlegające RODO i usuwaj je bezpowrotnie w dowolnej chwili
 • Chroń informacje wrażliwe przed nieuprawnionym dostępem i modyfikowaniem
 • Automatycznie zachowuj zgodność z ustawowymi okresami przechowywania

Biała księga

Zgodność z RODO w całej firmie

Wiedza o lokalizacji absolutnie wszystkich danych osobowych jest niezbędna do zgodności z RODO, gdyż pozwala odpowiednio chronić dane i usuwać je w sposób, który można zweryfikować. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, jak Doxis zapewnia spokój wynikający z wiedzy, że wszystkie wymagania ochrony danych są spełnione.

Czytaj teraz

Jedna platforma – jednolita obsługa treści

Jako jednolita platforma ze wspólną warstwą metadanych dla wszystkich obiektów informacyjnych Doxis oferuje szereg korzyści, takich jak:

Jednorodna architektura

Porzuć połatane środowisko indywidualnych produktów i przenieś się na znormalizowaną platformę z całkowicie zintegrowanymi usługami.

Kompletne rozwiązanie

Nie potrzebujesz narzędzi pośredniczących, by zintegrować treść ze źródeł zewnętrznych.

Duża skalowalność

Doxis może obsługiwać wiele grup użytkowników i baz jednocześnie, oferując nieograniczoną skalowalność pozwalającą nawet na integrację źródeł zewnętrznych.

Analiza treści

Korzystaj ze wszystkich funkcji automatyzacji i wsparcia w ramach usług kognitywnych Doxis dla treści wewnętrznych i zewnętrznych.

Odkryj platformę Doxis!

Z Doxis stworzysz jednolitą platformę dla informacji ze wszystkich źródeł oraz międzysystemowe procesy biznesowe. Doxis to podstawa dla szerokiej gamy aplikacji biznesowych we wszystkich obszarach Twojej firmy. Ponadto dzięki Doxis zachowujesz pełną zgodność z przepisami i maksymalizujesz jakość danych, by ułatwić efektywne korzystanie ze sztucznej inteligencji.

Federacja treści z Doxis: Zalety techniczne

 • Usługi federacji treści, wyszukiwania w przedsiębiorstwie i migracji
 • Wyszukiwanie w przedsiębiorstwie i ECM na jednej platformie technologicznej
 • Jednolite metadane dla treści i przepływów pracy ze wszystkich źródeł
 • Idealna dla międzysystemowych przepływów pracy i procesów
 • Analiza treści zawsze operta na sztucznej inteligencji
 • Wsparcie wielu organizacji i baz treści
 • Liczne złącza, m.in. dla systemu SAP, produktów Microsoft, systemów plików i wielu innych
 • Nieograniczona liczba łączy między treścią wewnętrzną i zewnętrzną
 • Jednolity dostęp do wszystkich informacji przez pulpity
 • Wygodna usługa konsolidacyjna dla migracji
 • Zgodność z przepisami: przejrzyste dokumenty i raporty
Więcej szczegółów

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Chcesz poznać Doxis osobiście? Zaplanuj osobistą prezentację Doxis na żywo lub zaproś nas do swojej firmy, abyśmy mogli zademonstrować Ci potencjał tego oprogramowania. Czekamy na wiadomość od Ciebie!

Czy chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak federacja treści w Doxis może pomóc Twojej organizacji?

Prosimy dodać 7 i 1.