Kierownictwo SER

Obszerna wiedza ekspercka i duch innowacyjności – te cechy charakteryzują kadrę kierowniczą SER. Poznaj ludzi, którzy dają Ci moc do skoku w przyszłość cyfrową.

Kierownictwo Grupy SER

Sven Oliver Behrendt

Sven Oliver Behrendt

Dyrektor ds. operacyjnych

Sven Oliver Behrendt jest Dyrektorem zarządzającym oraz Dyrektorem ds. operacyjnych SERgroup Holding International GmbH. Jest także Dyrektorem zarządzającym SER Solutions Deutschland GmbH oraz SER eGovernment Europe GmbH.

Pochodzi z Hamburga (Niemcy), a karierę w SER rozpoczął w 1992 r. Był jednym z liderów kierujących otwarciem biura w Hamburgu i budową jego zespołu Usług profesjonalnych. Już od ponad 25 lat wnosi swoje bogate doświadczenie i pasję dla ECM w niezliczone projekty strategiczne, by pomagać klientom w innowacyjnym rozwoju i nawiązywać partnerskie stosunki z różnorodnymi branżami.

dr Gregor Joeris

dr Gregor Joeris

Dyrektor ds. technologicznych

Dr Gregor Joeris jest Dyrektorem zarządzającym SERgroup Holding International GmbH. To jego innowacyjne myślenie stoi za technologiami i produktami SER. W swoich rolach Dyrektora ds. technologicznych w SERgroup Holding oraz Dyrektora zarządzającego SER Software Technology GmbH dr Joeris odpowiada za projektowanie i dalszy rozwój flagowego produktu SER: Doxis4.

Kurt-Werner Sikora

Kurt-Werner Sikora

Dyrektor naczelny

Kurt-Werner Sikora jest Dyrektorem zarządzającym SERgroup Holding International GmbH, SER Solutions Deutschland GmbH oraz wielu spółek zależnych SER. To filar kadry kierowniczej SER od ponad 30 lat.

Ukończył studia ekonomiczne i prawnicze oraz zdobył rozległe doświadczenie na różnych stanowiskach kierowniczych w dużych firmach z sektora wydawniczego, bankowego i usługowego. Spędził także wiele czasu za granicą, np. w Arabii Saudyjskiej i Republice Sudanu, gdzie zajmował się wyceną i kontrolingiem. Od połowy lat 80. XX w. poświęcił się niemal wyłącznie informatyce.

Johannes Breuers

Johannes Breuers

Dyrektor ds. finansowych

Jako Dyrektor zarządzający SERgroup Holding International i SER Solutions Deutschland GmbH Johannes Breuers od ponad dekady sprawnie zarządza finansami SER. Będąc Dyrektorem ds. finansowych odpowiada za finanse, kontroling oraz wewnętrzne i grupowe sprawozdania roczne SER.

Johannes Breuers od dawna szaleje na punkcie liczb: Po odbyciu stażu w bankowości studiował zarządzanie przedsiębiorstwem i ekonomię, a potem został certyfikowanym doradcą podatkowym i biegłym księgowym

Stefan Zeitzen

Stefan Zeitzen

Dyrektor ds. sprzedaży

Stefan Zeitzen jest specjalistą w zakresie sprzedaży i marketingu o bogatym doświadczeniu międzynarodowym. Jako Dyrektor ds. sprzedaży w Grupie SER kieruje dalszym rozwojem jej zespołu sprzedaży na skalę globalną. Pochodzi z regionu Nadrenii w Niemczech. Koncentruje się przede wszystkim na zwiększaniu przychodów z oprogramowania oraz na działalności SaaS.

Posiada kwalifikacje w dziedzinie elektroniki informacyjnej, a prywatnie uwielbia nurkowanie. W pracy bardzo ceni bliski kontakt z klientami i pracownikami SER. Dzięki takiej wymianie doświadczeń znajduje inspiracje i opracowuje nowe sposoby wspomagania wzrostu Grupy SER. Jako strateg i człowiek czynu Stefan Zeitzen kładzie duży nacisk na wcielanie pomysłów w życie i osiąganie wymiernego sukcesu.

Kierownictwo spółek zależnych SER

Klaus Eulenbach

Klaus Eulenbach

Dyrektor zarządzający

Klaus Eulenbach jest Dyrektorem zarządzającym SER Software Technology GmbH, Doxis4 Cloud & Storage Services GmbH oraz S.E.R. Solutions Polska Sp. z o.o.

Ukończył studia informatyczne, a w Grupie SER wspiera tworzenie oprogramowania i procesy zapewniania jakości już od ponad 25 lat – od pierwszych lat archiwizacji elektronicznej, przez zarządzanie dokumentami i przepływem pracy, aż po obecną platformę ECM Doxis4.

Stefan Girmann

Stefan Girmann

Dyrektor zarządzający

Stefan Girmann jest Dyrektorem zarządzającym SER Banking Software Solutions GmbH. Jest także Kierownikiem biura regionalnego placówki SER we Frankfurcie nad Menem, gdzie odpowiada za Usługi profesjonalne.

Ukończył studia informatyczne na Uniwersytecie Koblenz-Landau w Niemczech oraz na Uniwersytecie Stanu Montana w USA. Od ponad 20 lat odgrywa kluczową rolę w działalności projektowej SER. Jego doświadczenie w dziedzinie ECM pomogło niezliczonym klientom w sektorze bankowym pomyślnie przeprowadzić cyfryzację swoich przedsiębiorstw.

Jair Godschalk

Jair Godschalk

Dyrektor zarządzający

Jair Godschalk jest Dyrektorem zarządzającym SER Solutions Deutschland GmbH. Jest także Kierownikiem ds. sprzedaży w Niemczech.

Urodzony w Niderlandach Godschalk początkowo pracował w rodzinnej firmie programistycznej – już wtedy zarażał innych entuzjazmem wobec rozwiązań cyfrowych. Pracuje w branży ECM od ponad 20 lat, a zadowolenie klienta to jego niezmienna pasja. W swojej karierze zajmował różnorodne stanowiska i wykonywał rozmaite obowiązki w działach sprzedaży, zarządzania projektami międzynarodowymi, usług profesjonalnych oraz zarządzania produktem i rozwoju produktu.

Jair Godschalk kieruje biurami SER w Stuttgarcie i Monachium (Niemcy). Dąży do zapewnienia swojemu zespołowi środowiska pozwalającego na stały rozwój i ciągłą edukację. Prywatnie również jest entuzjastą cyfryzacji.

Philipp Gunzer

Philipp Gunzer

Dyrektor zarządzający

Philipp Gunzer jest Dyrektorem zarządzającym SER Solutions Deutschland GmbH oraz SER Banking Software Solutions GmbH, gdzie odpowiada za Usługi profesjonalne. Jest także Kierownikiem biura regionalnego placówki SER w Bonn.

Ukończył studia informatyczne i pracuje w SER od około 20 lat. Doświadczenie w zakresie ECM zdobywał na stanowiskach kierowniczych w różnych obszarach, takich jak informatyka (kierownictwo wyższego szczebla), programowanie, projektowanie i rozwój rozwiązań informatycznych, doradztwo informatyczne i zarządzanie projektami informatycznymi.

Morad Rhlid

Morad Rhlid

Dyrektor zarządzający

Morad Rhlid jest Dyrektorem zarządzającym SER Solutions International GmbH, gdzie odpowiada za rozwój działalności strategicznej i operacyjnej. Prowadzi marketing międzynarodowy dla Doxis4 w Europie (z wyjątkiem krajów niemieckojęzycznych) i Rosji, na Bliskim Wschodzie oraz w Azji i Ameryce Południowej.

Morad Rhlid to ekspert w dziedzinie sprzedaży. W sektorze ECM pracuje od 20 lat. Jego specjalistyczna wiedza wynika z doświadczenia zdobytego dzięki pracy w usługach profesjonalnych, doradztwie i zarządzaniu sprzedażą.

Torsten Weiler

Torsten Weiler

Dyrektor zarządzający

Torsten Weiler jest Dyrektorem zarządzającym Doxis4 Cloud & Storage Services GmbH. Już od ponad 25 lat zarządza opracowywaniem, produkcją i sprzedażą rozwiązań przechowywania firmy SER, takich jak Doxis4 safeLock.

Razem z Klausem Eulenbachem odpowiadał za utworzenie i rozbudowę spółki Doxis4 Cloud & Storage Services GmbH. Od 2014 r. odpowiada także za prowadzenie i organizację działalności w zakresie przetwarzania zamówień i zarządzania licencjami.

Markus D. Hartbauer

Markus D. Hartbauer

Dyrektor zarządzający

Markus D. Hartbauer jest Dyrektorem zarządzającym SER Solutions Österreich GmbH. W ciągu ostatnich 15 lat pracował dla SER w całej Europie.

Przed rozpoczęciem kariery zawodowej studiował zarządzanie przedsiębiorstwem oraz zarządzanie projektami/informatykę. W Grupie SER był Kierownikiem projektów, Kierownikiem ds. usług profesjonalnych oraz Kierownikiem ds. zastosowań produktów, budując mosty między zespołem tworzenia produktów w Grupie SER a rynkiem. Ostatnio piastował stanowisko Głównego architekta rozwiązań w spółce SER Austria. W tej roli kierował projektowaniem rozwiązań ECM na podstawie architektury zorientowanej na usługi w celu tworzenia dynamicznego podejścia dla współczesnych pracowników.

Albert Baumberger

Albert Baumberger

Dyrektor zarządzający

Albert Baumberger jest Dyrektorem zarządzającym SER Solutions Schweiz AG oraz SER eGovernment Europe GmbH. Jest członkiem zespołu zarządzającego SER od 1998 r. Jego osiągnięcia w SER obejmują założenie spółki zależnej w Szwajcarii i doprowadzenie jej do poziomu jednego z wiodących dostawców ECM na rynku szwajcarskim.

Od 2005 r. odpowiada za rozwój rozwiązania PRODEA dla administracji publicznej. Zanim dołączył do SER, był współzałożycielem firm programistycznych specjalizujących się w przepływach pracy i ERP. Piastował też różnorodne stanowiska kierownicze w sektorze finansowym oraz w dziedzinie inżynierii zakładów przemysłowych w Europie i na Bliskim Wschodzie.

dr Przemysław Kozankiewicz

dr Przemysław Kozankiewicz

Dyrektor zarządzający

Dr Przemysław Kozankiewicz jest Dyrektorem zarządzającym S.E.R. Solutions Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Do SER wnosi ponad 15 lat doświadczenia w opracowywaniu produktów. Od 2005 r. kieruje tworzeniem oprogramowania w Warszawie. Swoje eksperckie know-how wykorzystuje przede wszystkim do rozwijania Doxis4 mobileCube – mobilnego klienta ECM. Dr Kozankiewicz studiował informatykę na Uniwersytecie Warszawskim, a doktorat obronił na Politechnice Warszawskiej.

Tatiana Savosina

Tatiana Savosina

Dyrektor zarządzający

Tatiana Savosina jest Dyrektorem zarządzającym OOO SER Software Rus.

Studiowała zarządzanie przedsiębiorstwem na Uniwersytecie Nauk Stosowanych Hochschule Niederrhein (Niemcy) oraz na Uljanowskim Uniwersytecie Państwowym (Rosja). Po zdobyciu tytułu magistra gromadziła doświadczenie, piastując rozmaite stanowiska doradcze i sprzedażowe. Od pięciu lat wspomaga SER obszerną wiedzą na temat wymagań rosyjskiego rynku ECM i wspiera projekty cyfryzacji swym doświadczeniem w zakresie ECM.